Paieška

Vatican News
Popiežius ir Missionszentrale der Franziskaner nariai Popiežius ir Missionszentrale der Franziskaner nariai  (Vatican Media)

Popiežius: su Jėzumi daryti gera vargstantiesiems

Šeštadienį popiežių Pranciškų aplankė vokiečių pranciškonų labdaros asociacijos „Missionszentrale der Franziskaner“ nariai. Pasveikinęs vargstančiuosius globojančios asociacijos atstovus, tarp kurių buvo asociacijos steigėjas t. Andreas Müller, Šventasis Tėvas paragino visuomet atminti Kristaus perspėjimą nuo kryžiaus šventajam Pranciškui Asyžiečiui – žodžius, kurie skirti visiems mums: „Eik taisyti namus. Kaip matai – jie griūva.“

„Atsinaujinimas įvyks tik jei girdėsime, ką liepia Viešpats, jei leisimės būti jo perkeičiami ir toliau darysime gera su Juo“, – pasakė popiežius prieš penkiasdešimt metų įsteigtos ir daugelyje kraštų veikiančios krikščioniškos labdaros asociacijos nariams.

Šventasis Tėvas pagyrė asociacijos darbuotojų – brolių pranciškonų ir pasauliečių – pasiryžimą kviesti visus geros valios žmones padėti stokojantiems ir atstumtiesiems susikurti geresnį rytojų. Taip vis iš naujo konkrečiai įgyvendinami Jėzaus žodžiai: „Ką padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“, – pasakė popiežius.

Šventasis Tėvas asociacijos nariams įkūrimo jubiliejaus proga palinkėjo pranciškonams būdingo džiaugsmo ir pasitikėjimo. „Ištverkite savo įsipareigojime dėl visų žmonių gerovės ir kūrinijos apsaugos“.

Vokiečiai mažesnieji broliai pranciškonai įsteigė asociaciją „Missionszentrale der Franziskaner“ 1969 metais vargstantiems globoti ir jiems atstovauti pagal šv. Pranciškaus ir Vatikano Antrojo susirinkimo dvasią. Asociacija vykdo 600 labdaros projektų 60 Afrikos, Azijos, Okeanijos, Lotynų Amerikos ir Rytų Europos kraštų. Asociacijai priklauso daugiau kaip 220 tūkstančių pranciškonų 110 pasaulio kraštų. (SAK / Vatican News)

2019 balandžio 06, 13:37