Paieška

Popiežius Romos parapijoje: pyktis su Jėzumi – irgi malda

Sekmadienį po pietų popiežius Pranciškus aplankė Romos Šv. Julijaus parapiją, susitiko su bendruomenės nariais, konsekravo neseniai baigtos remontuoti bažnyčios altorių, aukojo Mišias.

Šv. Julijaus parapija sekmadienis buvo dviguba šventė – po trejus metus trukusių remonto darbų bendruomenės gyvenimas iš laikinųjų patalpų vėl sugrįžo į bažnyčią ir pats Šventasis Tėvas konsekravo jos naują altorių. Prieš Mišias Pranciškus pasveikino kelias parapijos narių grupes – savanorius, dalyvaujančius parapijos socialinėje veikloje, vaikus ir jaunimą, kasmet rengiamos gyvosios prakartėlės vaidintojus.

Susitikimo su jaunimu ir vaikais metu viena mergaitė klausė Pranciškų, ką daryti, kai ištinka abejonės, kai jauti, kad sunku tikėti, kai nesugebi melstis.

„Ir aš daug kartų turėjau abejonių. Ypač kai tekdavo matyti nelaimes arba ir dėl to, kas nutikdavo mano paties gyvenime. Kaip jas įveikiau? Manau, kad iš jų išbridau ne vien savo jėgomis. Vieniems sunku įveikti abejones. Reikia, kad kas nors padėtų eiti pirmyn, svarbu turėti draugų. Pats vienas to nesugebėsi. Reikia pasidalinti savo abejonėmis su tėvais arba draugais, su tikybos mokytoju, pasidalinti savo abejonėmis su Jėzumi. Kartais tenka girdėti: „Aš nesikalbu su Jėzumi. Jis sujaukė mano gyvenimą. Aš su juo susipykau.“ Tačiau ir susipykti su Jėzumi – tai tam tikra maldos forma. Sakykime Jėzui: „Man tai nepatinka, aš dėl to pykstu...“ Jėzus nori žinoti visą tiesą apie tai, kas yra mūsų širdyje. Nepasimetinėkime prieš Jėzų. Visada sakykime Jėzui tai, ką jaučiame. „Aš dėl to turiu abejonių, aš tuo netikiu... man neramu dėl vieno ar dėl kito.“ Taip kalbėkimės su juo. Ir tai bus labai graži malda. Jėzus yra kantrus. Jis visada mūsų laukia.“ (JM / VaticanNews)

2019 balandžio 08, 12:36