Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Popiežius Pranciškus: prekyba žmonėmis paneigia visų orumą

Ketvirtadienio vidudienį popiežius Pranciškus priėmė tarptautinės konferencijos dėl prekybos žmonėmis dalyvius. Ši konferencija vyko Romos apylinkėse, Sakrofano (Sacrofano) gyvenvietėje esančiame konferencijų centre. Joje dalyvavo vyskupai, dvasininkai, pasauliečiai ir vienuoliai, asociacijų ir humanitarinių organizacijų nariai, kurie susiduria su prekybos žmonėmis reiškiniu įvairiais jo etapais: aukų verbavimu, pavergtais asmenimis, išlaisvintų žmonių sugrąžinimu į visuomenę ir normalų gyvenimą.

Konferencija buvo skirta labiau ne teisiniams, bet sielovadiniams prekybos žmonėmis aspektams: koks yra krikščioniškas požiūris į prekybą žmonėmis, koks yra deramas sielovadinis atsakas? Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos Migracijos ir pabėgėlių sekcija 2019 metų sausio mėnesį paskelbė Sielovadines gaires prekybos žmonėmis klausimais, kuriose apibendrino humanitarinės teisės, žmogaus teisių, Bažnyčios mokymo, popiežiaus Pranciškaus pasisakymus, šioje srityje dirbančių asociacijų patirtį. Šis popiežius Pranciškaus patvirtintas dokumentas buvo konferencijos darbo ašis.

Audiencijoje konferencijos dalyviams Šventasis Tėvas pabrėžė, jog Jėzaus misiją, vykdytą pagal Tėvo sumanymą ir perduotą jo mokiniams, galima nusakyti taip: kiekvienos epochos vyrams ir moterims pasiūlyti gyvenimo pilnatvę. Dievo Sūnus tapo žmogumi, kad visiems parodytų, kaip realizuoti savo žmogiškumą.

„Deja, šiandieniniame pasaulyje yra daug liūdnų situacijų, kurios trukdo tokios misijos išpildymui“, – konstatavo popiežius. Jis paminėjo vieną nuostatą, kuri gimdo įvairių formų problemas: egoistinį ir individualistinį kitų asmenų suvokimą vien naudos perspektyvoje, asmenų sudaiktinimą ir suprekinimą, nustatant jų vertę pagal savo poreikius ir naudą.

Vienas iš dramatiškiausių asmenų suprekinimo pavidalų yra prekyba žmonėmis, kuri iš tiesų yra gili ir skaudi žaizda dabartinės žmonijos kūne, Kristaus Kūne. Ji subjauroja ne vien tą, kuris parduodamas, bet ir tą, kuris parduoda. Auka yra subjaurojama paminant jos laisvę ir orumą. Bet tuo pat metu nužmogėja ir tas, kuris tai daro. Ir jam nepasiekiama gyvenimo pilnatvė, nes nusikalsdamas jis atmeta tai, jog esame sukurti mylėti ir rūpintis kitu, dovanoti save kitiems. Mūsų santykiuose su kitais artinamės prie tokio žmogiškumo, kurio nori Dievas Tėvas ir kuris buvo apreikštas įsikūnijusiame Sūnuje, arba nuo jo tolinamės.

„Prekyba žmonėmis, kaip sakyta, yra nepateisinamas pažeidimas aukų laisvės ir orumo, Dievo norėto ir sukurto žmogaus pamatinių dimensijų. Todėl ji laikytina nusikaltimu prieš žmoniją. Tokiu pat sunkiu nusikaltimu, analogiškai, gali būti laikomi visi kiekvieno žmogaus laisvės ir orumo pažeidimai, tos pačios tautybės asmens ar svetimšalio“, – sakė popiežius.    

Visi veiksmai, kurie sugrąžina ir remia mūsų ir kitų žmogiškumą, sutampa su Bažnyčios misija, kuri tęsia išganingą Jėzaus Kristaus misiją. Kova su prekyba žmonėmis yra to dalis. Kovodami su ja, kovojame ne vien už aukų, bet ir už savo žmogiškumą, pažymėjo popiežius Pranciškus.

„Jūsų veikla, brangūs broliai ir seserys, yra konkretus daugelio vietinių Bažnyčių dosniai prisiimto įsipareigojimo šioje sielovados srityje ženklas“, – sakė popiežius audiencijos dalyviams, pripažindamas jų pagirtiną darbą pirmose kovos su prekyba žmonėmis eilėse, prevenciškai užkertant jai kelią, padedant ir apsaugant aukas, patraukiant atsakomybėn kaltuosius. Pranciškus padėkojo moterų vienuolijoms, kurios sukūrė pagalbos tinklą, teikiantį paramą seksualiai išnaudojamoms moterims ir merginoms.

Daug padaryta, tačiau daug dar reikia padaryti, bendradarbiaujant įvairiu lygiu, politiniu ir socialiniu, su kitais.

„Jums dėkoju iš širdies už tai, ką darote dėl daugybės mūsų brolių ir seserų, nekaltų žmogaus asmens suprekinimo aukų. Jus drąsinu ištverti šioje misijoje, dažnai rizikingoje ir anonimiškoje, bet būtent dėlto nepaneigiamai įrodančioje jūsų atsidavimą“, – sakė Šventasis Tėvas, melsdamas audiencijos dalyviams šv. Juozapos Bakhitos, buvusios vergės, kelis kartus pirktos ir parduotos, tačiau išlaisvintos ir pasiekusios Dievo vaiko pilnatvę, užtarimo. (RK / Vatican News)

Popiežiaus audiencija
2019 balandžio 11, 15:35