Paieška

Popiežiaus audiencija Italijos kurčiųjų asociacijų federacijos (FIAS) nariams Popiežiaus audiencija Italijos kurčiųjų asociacijų federacijos (FIAS) nariams 

Popiežius: kurtieji yra dovana, dalyvauja švelnumo ir artumo revoliucijoje

Šventasis Tėvas patikino, jog jis galvoja apie viso pasaulio kurčiuosius, už visus meldžiasi, ypač už marginalizuojamus ir vargstančius kurčiuosius. Popiežius kalbėjo Italijos kurčiųjų asociacijų federacijos nariams, kuriuos ketvirtadienį priėmė audiencijoje Vatikane.

Ir kurtieji yra dovana Bažnyčiai. Kurtieji ir kurčiųjų asociacijų atstovai, dirbantys Bažnyčios sielovadoje, gali būti tikri evangelizavimo šaltiniai, padedantys labiau dalyvauti bažnytinės bendruomenės gyvenime, jame atrasti ir subrandinti Viešpaties suteiktus talentus. Šiais žodžiais, kurie buvo verčiami į gestų kalbą, popiežius Pranciškus paragino visuomeniniame ir bažnytiniame Italijos gyvenime aktyviai dalyvaujančius kurčiuosius, jų šeimų ir asociacijų narius darbuotis, kad visiems kurtiesiems būtų užtikrinta geresnio gyvenimo kokybė ir jų neįgalumas įveikiamas visose integralios žmogaus vizijos plotmėse, įskaitant dvasinę.

Popiežius kalbėjo Italijos kurčiųjų asociacijų federacijos nariams, kuriuos ketvirtadienį priėmė audiencijoje Vatikane.

„Karštai viliuosi, kad visi kurtieji ir jų asociacijos galėtų kuo labiau dalyvauti savo bažnytinių bendruomenių gyvenime, savo tikėjimą gaivinti Dievo artumoje, kad visi išgirstų Dievo balsą, aidintį kiekvieno asmens širdyje. Tokiu būdu galėsite padėti visiems, kurie negirdi Dievo balso, būti jam atidesniems. Kurtieji tokiu įnašu gali reikšmingai prisidėti ugdydami Bažnyčios gyvastingumą“, – sakė popiežius.

Šventasis Tėvas patikino, jog jis galvoja apie viso pasaulio kurčiuosius, už visus meldžiasi, ypač už marginalizuojamus ir vargstančius kurčiuosius. Popiežius pridūrė, jog meldžiasi už tai, kad kurtieji savo įnašu galėtų prisidėti prie visuomenės gyvenimo, bendradarbiautų vykdant švelnumo ir artumo revoliuciją. Ir Bažnyčiai reikia jūsų, kad prisidėtumėte prie visuomenės, kuri būtų svetingais ir atvirais namais visiems, pradedant nuo paskutiniųjų, kūrimo. (SAK / Vatican News)

Popiežiaus audiencija Italijos kurčiųjų asociacijų federacijos nariams

 

2019 balandžio 25, 14:38