Paieška

Vatican News

Popiežius: kas tarnauja kitam – tas jo brolis ir bičiulis

Didįjį ketvirtadienį po pietų popiežius Pranciškus nuvyko į netoli Velletri miestelio, už maždaug 20 km į pietus nuo Romos, esantį kalėjimą ir jame aukojo Paskutinės vakarienės Mišias.

Popiežius Pranciškus švenčia jau septintąją savo pontifikato Didžiąją savaitę. Nuo pat pradžios – 2013 m. Didžiosios savaitės – Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės vakarienės Mišias jis švenčia su žmonėmis, kurie yra atsidūrę visuomenės paribiuose. Jau penktą kartą Paskutinės vakarienės Mišios buvo aukojamos kalėjime.

Velletri kalėjime, kurį popiežius aplankė ketvirtadienį, įkalinimo bausmes atlieka 577 kaliniai, kurių daugiau kaip pusė yra užsieniečiai.

Atvykęs į kalėjimą ketvirtadienio pavakare, pirmiausia popiežius pasisveikino su vadovybe, civiliu personalu ir policijos pareigūnais. Kalėjimo susitikimų ir teatro salėje Šventasis Tėvas aukojo Paskutinės vakarienės Mišias ir jų metu nuplovė kojas dvylikai kalinių.

Mišių metu sakytoje trumpoje homilijoje komentuodamas Jėzaus gestą – kojų nuplovimą mokiniams prieš vakarienę – popiežius visų pirma atkreipė dėmesį į tai, koks neįprastas buvo šis gestas ano meto kultūros kontekste. Vergai nuplaudavo kojas į namus atėjusiems svečiams. Jėzus daro tai, ką paprastai darydavo vergas. Jis ne tik nuolankiai atlieka vergo darbą, bet ir mokinius ragina: ir jūs darykite tą patį. Ir jūs tarnaukite, nuolankiai patarnaukite vieni kitiems. „Jei mano broliui ko nors trūksta, aš jam patarnausiu. Tai ir yra tikroji brolybė“, – sakė popiežius. Turime tarnauti vieni kitiems. Tokia yra Evangelijos taisyklė: ne valdyti, ne kenkti, ne žeminti kitus, bet jiems tarnauti. Nors gyvenime neišvengiamai būna sunkumų, nors pasitaiko ir susipykti, tačiau tai praeina ir turi praeiti. Mūsų širdyse visada tepasilieka meilė, noras visada vieni kitiems patarnauti. Kuo daugiau vieni kitiems tarnaujame, tuo labiau esame broliai ir bičiuliai, sakė Pranciškus kaliniams. (JM / VaticanNews)

2019 balandžio 18, 19:06