Paieška

Carlo Acutis Carlo Acutis 

Popiežius jaunimui: nebūti kopija, bet visaverčiu savimi

Garbingasis Karolis – Carlo Acutis – penkiolikmetis italas, vadinamas evangelizavimo internete pionieriumi. Jis mirė paauglystėje nuo ūmios sunkios ligos. Vaikino šūkis: „Būti viena su Jėzumi – mano gyvenimo programa“. Popiežius laiške jaunimui paminėjo daugelį švento gyvenimo jaunuolių iš Senojo Testamento laikų, kaip ir krikščionių pasaulio šventųjų, kankinių ir palaimintųjų pavydžius. Ypatingą dėmesį Pranciškus paskyrė skaitmeninės eros jaunuolio Karolio Acutiso gyvenimo liudijimui.

Karolis gimė Londone 1991 metais, mirė Moncoje, Italijoje, prieš trylika metų. Šiandien jam būtų 28. Praėjusią vasarą, liepos mėnesį, jį Šventųjų skelbimo kongregacija pripažino pavyzdingai gyvenusiu krikščioniu, žavinčiu Bažnyčią ir tikinčiųjų bendruomenę dėl nepaprasto būdo, kuriuo praktikavo krikščioniškas dorybes.

Kritiškai mąstantis jaunuolis nepapuolė į internetinio pasaulio pinkles. Karolis sakydavo: „Visi gimsta kaip originalai, bet daugelis išnyksta kaip kopijos“.

Popiežius, laiške jaunimui pakartojęs šią Karolio frazę priminė, kad žmogaus gyvenime, kad ir kas būtų, visuomet yra išeitis iš pačių sunkiausių ir tamsiausių situacijų. Tai yra Geroji Naujiena, kurią gavome dovanų Prisikėlimo rytą. Tiesa, kad skaitmeninė erdvė gali sukelti užsidarymo savyje, izoliavimosi ar banalių jausmų pavojų. Tačiau reikia prisiminti, kad yra jaunuolių, kurie sugeba būti kūrybingi, kartais net genialūs skaitmeninio pasaulio sūkuriuose.

Vienas iš tokių pavyzdžių – Garbingasis Karolis. Jis suprato, kad bendravimo, reklamos ir socialinių tinklų priemonės gali būtų naudojamos taip, kad paverstų jaunuolius apsnūdusiais veikėjais, pavergtais vartotojiškumo ir galimybės pirkti nauja, pakerėtais nežaboto laisvalaikio, užsisklendusiais negatyvume. Karolis yra pavyzdys, nes mokėjo panaudoti naująsias bendravimo technologijas Evangelijos perdavimui, vertybėms ir grožiui.

Jis nepapuolė į pinkles. Penkiolikmetis matė, kad daugelis bendraamžių atrodo kitokie, tačiau iš tikrųjų tampa tokiais kaip kiti, pasiduodantys dalykams, kuriuos galingieji paspendžia pritaikydami konsumizmo kriterijus. Šie jaunuoliai negali išskleisti Dievo suteiktų malonių, perduoti pasauliui asmeninių talentų, Dievo įdiegtų kiekvienam.

„Jaunime, neleiskite, kad iš jūsų atimtų viltį, paverstų savo interesų vergais. Drįski siekti aukščiau, nes tai, kas esi – tavo būtis – yra svarbiau už bet ką kita. Tau nereikia turėti nei rodyti, kad turi. Gali pasidaryti tuo, kuo Dievas Kūrėjas žino, kas esi, jei pripažinsi, kad esi pašauktas daugybei uždavinių. Šaukis Šventosios Dvasios ir su pasitikėjimu siek kilniausio: šventumo. Taip virsi ne kopija, o visaverčiu savimi“, – rašo popiežius.

Šventi ir palaiminti jaunuoliai. Nuo Senojo Testamento iki mūsų laikų

Pranciškus laiške jaunimui prisiminė Jėzaus jaunystę ir jo motiną Mariją – mergaitę, tapusią Motina, kuriai brangūs visi jos vaikai, ypač „jaunimo tauta“, Evangelijos minimus jaunuolius, kai kurias ryškias jaunimo figūras iš Senojo Testamento: Juozapą, Gideoną, Samuelį, Saulių, Dovydą, Saliamoną, Jeremiją, taip pat dvi mergaites: Naamano tarnaitę ir Rutą, ir krikščionių jaunuolius ir jaunuoles visais amžiais pašauktus į šventumą visuose žemynuose: kankinį Sebastijoną, Pranciškų Asyžietį, Žaną d’Ark, vietnamietį Andrių Phû Yên, amerikietę Kateri Tekakwithą, salezietį Dominyką Savio, Bažnyčios mokytoją Kūdikėlio Jėzaus Teresę, argentinietį Ceferiną Namuncurą, kongietį Isidorą Bakanją, italą Pier Giorgio Frassatį, prancūzą Marcel Callo, italę Chiarą Badano.

„Jie su daugeliu kitų nežinomų šventų jaunuolių teužtaria Bažnyčią, kad joje būtų daug linksmų, drąsių ir įsipareigojusių jaunuolių, dovanojančių pasauliui naujų šventumo liudijimų“, – palinkėjo laiške jaunimui popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2019 balandžio 02, 16:14