Paieška

Vatican News
Antrosios Velykų dienos vidudienio susitikimas šv. Petro aikštėje Antrosios Velykų dienos vidudienio susitikimas šv. Petro aikštėje  (Vatican Media)

Antroji Velykų diena. „Nebijokite! Eikite ir pasakykite“

„Šiandien ir visą šią savaitę tęsiasi Jėzaus prisikėlimo velykinis džiaugsmas“, – sakė popiežius Pranciškus, pradėdamas antrosios Velykų dienos vidudienio susitikimą. Pasak Šventojo Tėvo, Kristaus prisikėlimas yra labiausiai sukrečiantis žmonijos istorijos įvykis, kuris patvirtina Dievo Meilės pergalę prieš nuodėmę ir mirtį, dovanoja mūsų gyvenimo vilčiai tvirtą kaip uola pagrindą.

Popiežius Pranciškus priminė dienos Evangelijos pagal Matą (Mt 28,5–15) skaitinį apie prisikėlusio Jėzaus ir moterų susitikimą. Moterys aptiko tuščią kapą, „apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo“ bėgo apie tai pranešti kitiems ir prieš jas pasirodė Jėzus. Jos prisiartino, apkabino Jo kojas ir Jį pagarbino. Jėzus išvijo iš jų širdžių baimę ir padrąsino skelbti broliams tai, kas įvyko.

Visos Evangelijos, pažymėjo popiežius, iškelia moterų, Marijos Magdalietės ir kitų, pirmųjų prisikėlimo liudytojų, vaidmenį. Išsigandę vyrai buvo užsidarę vakarienbutyje. Petras ir Jonas, išgirdę žinią iš Magdalietės, greitai nubėga ir konstatuoja, jog kapas tuščias. Tačiau moterys pirmosios sutiko Prisikėlusįjį ir paskelbė, kad Jis yra gyvas.

„Šiandien, brangūs broliai ir seserys, ir mumyse suskamba Jėzaus žodžiai moterims: „Nebijokite! Eikite ir pasakykite...“. Po Velykų Tridienio apeigų, kurios mums padėjo išgyventi mūsų Viešpaties mirties ir prisikėlimo slėpinį, tikėjimo akimis matome Jį prikeltą ir gyvą. Mes taip pat esame pašaukti Jį sutikti asmeniškai, tapti Jo skelbėjais ir liudytojais“, – sakė Pranciškus. „Kristus, mano viltis, prisikėlė!“ – priminė popiežius senovinę velykinę sekvenciją. Ją gera pakartoti ir mums.

„Ir mes Jame prisikėlėme, pereidami iš mirties į gyvenimą, iš vergovės į meilės laisvę. Leiskime, kad mus pasiektų guodžianti Velykų žinia ir apgaubtų savo šlovinga šviesa, kuri išsklaido baimės ir liūdesio tamsybes. Prisikėlęs Jėzus eina greta mūsų. Jis pasirodo tiems, kurie Jo šaukiasi ir Jį myli. Pirmiausia maldoje, bet taip pat paprastuose džiaugsmuose, išgyventuose su tikėjimu ir dėkingumu. Galime Jį pajusti dalindamiesi nuoširdumu, svetingumu, draugyste, kontempliuodami gamtą“, – kalbėjo Pranciškus ir palinkėjo, kad ši šventinė antroji Velykų diena, kurią įprasta švęsti pramogaujant ir ką nors dovanojant, mums padėtų pajusti Jėzaus buvimą.

„Prašykime Mergelės Marijos sugebėjimo pilnomis rankomis pasisemti taikos ir ramybės, Prisikėlusiojo dovanų, kad pasidalintume jomis su broliais, ypač tais, kuriems labiausiai reikia paguodos ir vilties“, – sakė popiežius.

Sukalbėjęs „Regina Coeli“ maldą Šventasis Tėvas dar kartą kreipėsi į vidudienio susitikimo Šv. Petro aikštėje dalyvius.

„Brangūs broliai ir seserys, su velykine šiandienos nuotaika iš širdies sveikinu visus jus, šeimas, parapijų grupes, asociacijas ir pavienius piligrimus, atvykusius iš Italijos ir įvairių pasaulio kraštų. Kiekvienam linkiu su tikėjimu išgyventi šias Velykų oktavos dienas, kuriose toliau menamas Kristaus Prisikėlimas. Pasinaudokite kiekviena gera proga būti prisikėlusio Viešpaties džiaugsmo ir taikos liudytojais. Gerų ir šventų Velykų visiems. Prašau nepamiršti melstis už mane. Skanių pietų ir iki pasimatymo“, – atsisveikino popiežius. (RK / Vatican News)

Antroji Velykų diena
2019 balandžio 22, 12:35