Paieška

Vatican News
Sekmadienio vidudienio susitikimas šv. Petro aikštėje Sekmadienio vidudienio susitikimas šv. Petro aikštėje 

Sekmadienio vidudienio malda. Trys apgaulės keliai

Sekmadienio vidudienį popiežius Pranciškus komentavo dienos skaitinį iš Evangelijos pagal Luką (Lk 4,1–13), kuris pasakojo apie tris gundymus dykumoje, Jėzui pateiktus velnio. „Trys gundymai vaizduoja tris kelius, kuriuos pasaulis siūlo žadėdamas didelę sėkmę, tris apgaulės kelius: turėjimo godulį – turėti, turėti, turėti, žmogišką šlovę ir Dievo vertimą priemone. Tai trys keliai, kurie mus sugriauna“, – sakė Šventasis Tėvas, trumpai aptaręs kiekvieną iš jų.

Pirmasis yra turėjimo godulio kelias. Velnias klastingai atsispiria nuo prigimtinio ir teisėto troškimo maitintis, gyventi, save realizuoti, būti laimingais, kad mus įtikintų, jog visa tai yra įmanoma be Dievo arba, netgi, stojant prieš Dievą. Tačiau Jėzus paprieštarauja: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona!“ Atsimindamas ilgą išrinktosios tautos kelią dykumoje Jėzus išreiškia ketinimą visiškai pasitikėti apvaizda Tėvo, kuris rūpinasi savo vaikais.

Antrasis gundymas yra žmogiškos šlovės kelias. „Jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo“, – žada velnias. Pasak popiežiaus, galime prarasti bet kokį asmeninį orumą, jei leidžiamės užvaldomi pinigų, sėkmės ir galios stabų, kad tik save įtvirtintume. Tačiau toks džiaugsmas yra tuščias ir jo svaigulys greitai išnyksta. Todėl Jėzaus atsakymas yra toks: „Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!“

Trečiuoju gundymu siūloma Dievą versti priemone savo naudai. Velnias, cituodamas Šventąjį Raštą, siūlo iš Dievo reikalauti akinančio stebuklo. Jėzus prieš tai priešpastato nuolankumą ir pasitikėjimą: „Negundyk Viešpaties, savo Dievo!“ Tai galbūt subtiliausias gundymas: troškimas pastatyti Dievą į „savo pusę“ ir prašyti malonių, kurios iš tiesų tetarnauja mūsų puikybei.

Tokie keliai mums pasiūlomi, kuriant iliuziją, jog taip pasieksime sėkmę ir laimę. Tačiau jie yra svetimi Dievo veikimo būdui. Jie mus atskiria nuo Dievo, nes tai yra velnio sumanymai. Jėzus įveikia tris gundymus, kad toliau visiškai išpildytų Tėvo planą. Jis mums pasiūlo tris vaistus: vidinį gyvenimą, tikėjimą į Dievą, tikrumą dėl Dievo meilės. Su tokiu tikrumu įveiksime visas pagundas.

Yra dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, įdomus dalykas, – pridūrė popiežius Pranciškus. – Atsakydamas gundytojui Jėzus nesileidžia į dialogą, tačiau visais trim atvejais atsikerta Dievo Žodžiu. Tai mus moko, jog su velniu nereikia dialoguoti, reikia atsakyti Dievo Žodžiu.

Šventasis Tėvas dar kartą pakvietė gavėnios metu siekti išsityrinimo, kad patirtume guodžiantį Dievo buvimą mūsų gyvenime.

„Tegu motiniškas Mergelės Marijos, ištikimybės Dievui ikonos, užtarimas mus remia mūsų kelyje, padėdamas visada atmesti blogį ir priimti gėrį“, – sekmadienio vidudienio maldoje meldė Šventasis Tėvas.

*

Sukalbėjus „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius priminė, jog šeštadienį Ispanijoje, Oviedo mieste, palaimintaisiais pripažinti seminaristai Angelas Cuartas ir aštuoni jo bičiuliai, nužudyti iš neapykantos tikėjimui religinio persekiojimo metu. „Šie kunigystės siekę jaunuoliai taip mylėjo Viešpatį, jog sekė juo ir Kryžiaus keliu. Jų herojiškas liudijimas tepadeda seminaristams, kunigams ir vyskupams išlikti skaidriais ir dosniais, kad ištikimai tarnautų Viešpačiui ir šventajai Dievo tautai“, – sakė popiežius Pranciškus.

Išvardijęs ir pasveikinęs kai kurias didesnes piligrimų ir maldininkų grupes šv. Petro aikštėje, popiežius priminė, jog nuo sekmadienio pavakario jis ir jo bendradarbiai iš Romos Kurijos pradeda dvasinių pratybų savaitę, paprašė melstis už jį, visiems palinkėjo gausių gavėnios vaisių. (RK / Vatican News)

Sekmadienio vidudienio susitikimas
2019 kovo 11, 11:47