Paieška

Pranciškaus išrinkimo šeštosios metinės

Prieš 6 metus buvo išrinktas popiežius Pranciškus. 2013 m. kovo 13-oji, kaip ir šiemet, buvo trečiadienis. 19.06 val. virš Siksto koplyčios stogo pasirodė naujojo popiežiaus išrinkimą skelbiantys balti dūmai. 20.20 Šv. Petro bazilikos centriniame balkone pasirodęs kardinolas protodiakonas Jean-Louis Tauran pranešė: „Habemus Papam – turime popiežių, kuris pasirinko Pranciškaus vardą“.

Į bazilikos balkoną išėjęs popiežius Pranciškus pirmą kartą kreipėsi į Dievo tautą:

„Broliai ir seserys. Labas vakaras. Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai jį surado kone pasaulio pakrašty. Dėkoju jums už priėmimą. Romos vyskupijos bendruomenė turi savo vyskupą. Ačiū. Ir visų pirma norėčiau, kad pasimelstume už mūsų vyskupą emeritą Benediktą XVI. Visi kartu melskimės už jį, kad Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė globotų“.

[Popiežiui vadovaujant visi sukalbėjo Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui.]

„Dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta, Romos Bažnyčios kelionę, Romos Bažnyčios, kuri meile vadovauja visoms Bažnyčioms. Pradedame brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę. Melskimės už save pačius, vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad viešpatautų brolybė.

Linkiu jums, kad Bažnyčios kelionė, kurią šiandien pradedame ir kurioje man padės čia esantis kardinolas vikaras, būtų vaisinga šio nuostabaus miesto evangelizavimui.

Dabar norėčiau suteikti palaiminimą, bet pirma prašau jūsų, prieš vyskupo palaiminimą, suteikiamą Dievo tautai, prašau, kad jūs melstumėte Viešpatį laiminti mane. Prašau Dievo tautos maldos, kad prašytų palaiminimo savo vyskupui. Tyliai pasimelskite už mane.“

[Popiežius Pranciškus suteikė apaštališkąjį palaiminimą ir po to dar pridūrė keletą žodžių.]

„Broliai ir seserys. Atsisveikinu su jumis. Dėkoju už priėmimą. Melskitės už mane ir iki greito pasimatymo. Rytoj eisiu pasimelsti Švenčiausiajai Mergelei, kad globotų visą Romą. Labos nakties ir gero poilsio.“

2019 kovo 13, 13:23