Paieška

Vatican News
Arkivysk. Lionginas Virbalas Arkivysk. Lionginas Virbalas 

Popiežius priėmė arkivysk. L. Virbalo atsistatydinimą

Kovo 1 d. popiežius Pranciškus priėmė arkivyskupo Liongino Virbalo atsistatydinimą iš Kauno arkivyskupo metropolito pareigų.

Pats arkivyskupas Lionginas Virbalas savo paskyroje Facebook tinkle parašė:

„Brangieji, popiežiaus Pranciškaus valia praėjusį laikotarpį skyręs vyskupo tarnystei, nuo kovo 1 d. jo leidimu grįžtu darbuotis pagal mano vienuolinį kunigišką pašaukimą. Iškylant sveikatos problemoms, o ypač matydamas vienuolinio pašaukimo prasmę ir reikšmę tikiuosi, kad taip galėsiu geriau tarnauti Dievui ir žmonėms.

Nuoširdžiai visiems dėkoju už laiką, kurį galėjau praleisti su Jumis Kauno arkivyskupijoje. Tai, kas buvo padaryta gero – tik dėka daugelio Evangelijai pasišventusių ir ištikimai Bažnyčioje tarnaujančių kunigų ir pasauliečių.

Prašau atleisti už mano trūkumus. Visada liksite mano maldose.

Su meile Kristuje –

arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ“

Lietuvos vyskupų konferencija informuoja, kad Kauno arkivyskupijos apaštališkuoju administratoriumi popiežius paskyrė vyskupą Algirdą Jurevičių, iki šiol ėjusį Kauno arkivyskupijos augziliaro pareigas.

2019 kovo 01, 12:00