Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Italijos Valstybės kontrolės teisėjams ir darbuotojams su artimaisiais Popiežiaus audiencija Italijos Valstybės kontrolės teisėjams ir darbuotojams su artimaisiais  (Vatican Media)

Popiežius prašo priešintis korupcijos vėžiui teisėtumo kultūros ugdymu

Gavėnios laikotarpiu įdėmiai sekite Kristaus, tiesos ir teisingumo mokytojo ir liudytojo, žvilgsnį. Kristaus žodžiai yra neišsemiamas įkvėpimo šaltinis visiems, kurie aukojasi bendrojo gėrio tarnystei, pasakė popiežius Pranciškus susitikime su Italijos Valstybės kontrolės darbuotojais ir jų artimaisiais.

Popiežius pirmadienio rytą audiencijoje priėmė Italijos Valstybės kontrolės teisėjus ir darbuotojus su artimaisiais, iš viso per tūkstantį žmonių.

Valstybės kontrolė vykdo nepamainomą tarnystę bendrajam gėriui, tarnaudama teisingumui, sakė popiežius. Tai nėra ideologinė ar teorinė samprata, bet yra susijusi su visaverčio piliečių vystymosi sąlygomis ir gali būti įgyvendinta atsižvelgiant į žmogaus asmens orumo visumą. Todėl valstybė per visas savo institucijas yra pašaukta ginti žmogaus teises, kurių pripažinimas yra viena iš teisinės valstybės egzistavimo sąlygų. Dėl šios priežasties žmogaus asmens gerovė turi būti esminis visų valstybės institucijų kriterijus, sakė popiežius.

Šventasis Tėvas kalboje Italijos Valstybės kontrolės atstovams ypatingai akcentavo nepaliaujamos kovos su korupcija svarbą, korupciją įvardydamas kaip vieną iš skausmingiausių visuomenės audinio žaizdų, sakė, kad korupcija yra nepaprastai žalinga tiek etinėje, tiek ekonominėje plotmėse. Greito ir lengvai gaunamo pelno iliuzija iš tikrųjų visus nuskurdina, atima pasitikėjimą visa sistema, kliudo jos skaidrumui ir patikimumui.

Korupcija griauna individo orumą ir suardo visus gerus ir gražius idealus. Visa visuomenė pašaukta konkrečiai stengtis užkirsti kelią visoms korupcijos vėžio formoms. Valstybės kontrolė, vykdydama valstybės veiklos ir finansų administravimo auditą, yra tinkama priemonė prieš nelegalumą ir išnaudojimą. Kartu ji gali nurodyti priemones prieš neveiksmingumą ir nukrypimus.

Popiežius paragino Italijos Valstybės kontrolės darbuotojus toliau ramiai ir rimtai vykdyti valstybės finansų naudojimo priežiūrą. „Visuomet vadovaukitės supratimu, kad vykdote tarnystę, kurios tikslas – visuomenėje ugdyti teisėtumo kultūrą“.

Šventasis Tėvas taip pat paminėjo gavėnią, kvietė teisėjus, darbuotojus ir jų šeimų narius gavėnios laikotarpiu įdėmiai sekti Kristaus, tiesos ir teisingumo mokytojo ir liudytojo žvilgsnį. Kristaus žodžiai yra neišsemiamas įkvėpimo šaltinis visiems, kurie aukojasi bendrojo gėrio tarnystei.

Gavėnios laikotarpis, kaip joks kitas, yra tinkamiausias dvasinių grumtynių, kovingumo dvasios metas, o tai mus skatina savo asmeninį gyvenimą ir visuomenines pareigas vykdyti ne vangiai ir nepasiduodant blogiui, kurį pastebime mumyse ir mus supančioje aplinkoje. Jėzus Kristus mus verste verčia su blogiu kovoti atvirai, problemas spręsti „nuo šaknų“. Jis mums moko asmeniškai ir su nuolankiu atkaklumu prisiimti šios kovos kainą, nepasiduoti pasaulio spaudimui, kuris dažnai neišvengiamas.

Šventasis Tėvas audiencijos pabaigoje Italijos Valstybės kontrolės darbuotojams ir jų artimiesiems meldė „teisaus vyro šv. Juozapo“ užtarimo, jo liturginės iškilmės, minimos trečiadienį, proga. (SAK / Vatican News)

2019 kovo 18, 15:43