Paieška

Vatican News

Popiežius prašė melstis už Nikaragvą, Malį ir Nigeriją

Sekmadienį po „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius Pranciškus prašė melstis už taiką Nikaragvoje ir už pasikėsinimų aukas Nigerijoje ir Malyje.

„Brangieji broliai ir seserys, nuo vasario 27-osios Nikaragvoje vyksta labai svarbios derybos. Jomis siekiama įveikti gilią socio-politinę krizę, į kurią ta šalis yra patekusi. Meldžiuosi už šią iniciatyvą ir derybų dalyvių prašau kuo greičiau surasti taikų sprendimą visų labui.“

„Melskimės už žmones, kurie žuvo per nežmoniškus pasikėsinimus Nigerijoje ir Malyje. Viešpats tepriima juos pas save, tepagydo sužeistuosius, tepaguodžia šeimas, teatverčia smurtautojų širdis.“

2019 kovo 24, 16:48