Paieška

Popiežius Gailestingumo seserų centre Popiežius Gailestingumo seserų centre 

Popiežius Maroke aplankė katalikišką socialinį centrą

Sekmadienį, antrąją vizito Maroke dieną, popiežius Pranciškus pradėjo nedidele išvyka iš Rabato į už penkiolikos kilometrų esantį Temaros miestą. Čia jis privačiai aplankė Kaimo socialinių paslaugų centrą, kuris yra administruojamas 17 amžiuje šv. Vincento Pauliečio įsteigtos Gailestingumo seserų kongregacijos.

Centras vietos žmonėms, daugiausia musulmonams, teikia iš tiesų daug ir įvairių paslaugų: paramą mokyklinio amžiaus vaikams, rašymo pamokas suaugusiems, dalija maisto davinius vargšams, taip pat pasirūpina jų medicinine priežiūra ir vaistais. Centras apima vaikų darželį nuo 2 iki 7 metų amžiaus. Pranciškų pasitiko centre dirbančios seserys vienuolės, du vaikai, kurie jam įteikė gėlių puokštelę ir 150 vaikų choras, kuris atliko vieną kūrinį. Popiežius pasilabino su seserimis, centro bendradarbiais, kai kuriais darželį lankančių vaikų tėvais. Centrui Šventasis Tėvas paliko dovaną – Šventosios Šeimos ikoną.

Po šio susitikimo Pranciškaus automobilis vėl pasuko į Rabatą, į miesto centre 20 amžiaus pirmoje pusėje pastatytą šv. Petro katedrą. Čia jo laukė susitikimas su Maroke dirbančiais kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir Pasaulinės Bažnyčių tarybos delegacija. (RK / Vatican News)

Temaros socialinis centras
2019 kovo 31, 11:23