Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija tarptautinės konferencijos „Religijos ir darnaus vystymosi tikslai“ dalyviams Popiežiaus audiencija tarptautinės konferencijos „Religijos ir darnaus vystymosi tikslai“ dalyviams  (Vatican Media)

Popiežius: darnaus vystymosi šaknys glūdi etikos vertybėse

Pabrėžęs religinio matmens svarbą konferencijai, popiežius ragino visus, kurie yra religingi, atverti geriausių savo tradicijų lobį tam, kad būtų galima dalyvauti tikrame ir pagarbiame dialoge dėl planetos ateities kūrimo.

Popiežius penktadienį susutiko su tarptautinės konferencijos „Religijos ir darnaus vystymosi tikslai“ dalyviais. Kalboje audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie etikos vertybėse įsišaknijusį darnų vystymąsi.

Pasak Šventojo Tėvo, kai kalbame apie darnų vystymąsi, negalime nepastebėti, kaip svarbu į diskusiją įtraukti visus ir išklausyti visų balsus, ypač tų, kurie dažniausiai neprileidžiami prie tokio pobūdžio diskusijų, įskaitant vargšus, migrantus, pirmuosius gyventojus, t.y. čiabuvius, ir jaunimą.

Popiežius sakė, kad JT paskelbti 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkės tikslai yra didelis globalinio dialogo žingsnis į priekį, tačiau atkreipė dėmesį, kad jau per ilgai bendras vystymosi idėjos supratimas liečia vien tik ekonominį augimą.

Toks nusistatymas moderniąją ekonomikos sistemą nuvedė pavojingu keliu, kuriame pažanga pasveriama vien tik materialinio augimo terminais, kurie patys, galima sakyti, verčia neišmintingai išnaudoti aplinką ir žmones.

Pasak Šventojo Tėvo, ekonominius ir politinius tikslus reikia palaikyti etikos tikslais, kurie skatintų nuostatų kaitą, tai, ką Šventasis Raštas vadina „širdžių atsivertimu“. Popiežius šv. Jonas Paulius II yra kalbėjęs apie poreikį skatinti ir remti ekologinį atsivertimą.

Popiežius sakė, jog reikia įsipareigojimo ugdyti ir įgyvendinti vystymosi tikslus, kurie remiasi giliausiomis mūsų religinėmis ir etinėmis vertybėmis, reiškė viltį, kad konferencija parengs konkrečius sprendimus.

Pabrėžęs religinio matmens svarbą konferencijai, popiežius ragino visus, kurie yra religingi, atverti geriausių savo tradicijų lobį tam, kad būtų galima dalyvauti tikrame ir pagarbiame dialoge dėl planetos ateities kūrimo.

„Norėdami solidžiai paremti 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkės darbą, turime atsisakyti pagundos matyti vien tik technokratinius spendimus į iškylančius iššūkius ir būti pasirengę svarstyti pamatines priežastis ir ilgalaikes pasekmes“, – sakė popiežius.

Šventasis Tėvas kreipė ypatingą dėmesį į čiabuvių tautas ir gentis, kurios stipriai sekuliarizuotam pasauliui primena mūsų žemės šventumą. Jų balsas ir rūpesčiai turėtų būti 2030 darbotvarkės įgyvendinimo centre ir pagrindinis rūpestis siekiant nutiesti naujus kelius į tvarią ateitį. Popiežius pridūrė, kad apie tai kalbėsis su savo broliais vyskupais Panamazonijos regiono Vyskupų sinode, kurio visuotinė asamblėja įvyks šių metų spalio mėnesį. (SAK / Vatican News)

2019 kovo 08, 16:24