Paieška

Vatican News
Popiežius Laterano universitete Popiežius Laterano universitete 

Popiežius aplankė Laterano universitetą

Šiandien viešpataujanti mąstysena dedasi kultūringa, bet iš tiesų yra laukinė, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą, prieš vizitą Romos merijoje, aplankęs Laterano universitetą.

Universitete savo vadovautoje biblinėje meditacijoje – Lectio divina – popiežius komentavo Danielio knygos trijų jaunikaičių maldą, kurią girdime viename trečiosios gavėnios savaitės Mišių pirmajame skaitinyje. Trys jaunuoliai įmesti į ugnį, tačiau liepsnos jų nepraryja. Jie meldžiasi, pasitiki Dievo gailestingumu ir Dievas juos saugo.

„Būti liepsnose, bet išlikti gyviems. Tai įmanoma, jei mums padeda Viešpats Jėzus, Dievo Sūnus, jei dvelkia gaivus Šventosios Dvasios vėjas“, – sakė Pranciškus. „Taip aš jus įsivaizduoju: nors gyvenate kultūriniame kontekste, kuriame viešpatauja tik vienas mąstymo būdas, nors bandoma jus užmigdyti jo mirtiname glėbyje, nors jis paverčia pelenais visas kitas kūrybingumo ir mąstymo formas, jūs liekate sveiki ir nenukentėję, nes jus saugo įsišaknijimas Jėzuje ir jo Evangelijoje, kuris įmanomas Šventosios Dvasios veikimo dėka.“

Pasak popiežiaus, šiandieninį žmogų gaubiančios grėsmingos ir viską deginančios liepsnos – tai šiomis dienomis plačiai pasklidę individualizmas ir rūpinimasis tik savimi. Pranciškus studentams paminėjo vieną didžiausią susirūpinimą keliančių individualizmo aspektų – „demografinę žiemą“. Tai to suvienodinto mąstymo būdo, tik savęs matymo, tik savojo „aš“ realizavimo pasekmė. Šis mąstymas dedasi esąs labai kultūringas, bet iš tiesų jis yra laukinis. Laukinis, nes neleidžia žmogui kurti istorijos, neleidžia kitiems perduoti savo palikimo.

Labai norėčiau, sakė popiežius, kad jūsų viltys remtųsi Dievo pažadu. Labai norėčiau, kad planuodami savo ateitį išsaugotumėte gyvą atminimą, kad esate tauta, kad turite istoriją, kad šiandien jums tenka užduotis tęsti prieš šimtmečius pradėtą gyvą Dievo ir žmonių meilės dialogą. Suvokimas, kad esate tauta, padės jums įgyti antikūnių, kurie jus apsaugos nuo praeityje padarytų klaidų. (JM / VaticanNews)

2019 kovo 26, 15:45