Paieška

Vatican News
Popiežius ir misionieriai Popiežius ir misionieriai 

Pranciškus priėmė Afrikos misionierius ir misionieres

Vasario 8 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Afrikos misionierių draugijos ir Afrikos Dievo Motinos seserų misionierių kongregacijos narius bei nares. Abi šios kongregacijos, vyrų ir moterų, save taip pat vadina „Lavigerie šeima“, mat jas įkūrė tas pats steigėjas, jų charizma ir dvasingumas bendri. Kardinolas Charles-Martial Allemand Lavigerie buvo Alžyro sostinės arkivyskupas, kai 1868 metais įkūrė pirmąją misionierių draugiją. Aplinkybės, kuriomis draugija gimė, lėmė jos prigimtį.
Klajokliai dėl Evangelijos

Tuo metu Alžyras kentėjo nuo baisios sausros, kuri pražudė daugybę žmonių. Daug vaikų liko našlaičiais. Alžyro arkivyskupija savo globon priėmė apie du tūkstančius iš jų, beveik visi buvo iš musulmoniškų šeimų. Tokiomis aplinkybėmis  ganytojas subūrė keliolika misionierių ir kandidatų į misionierius į pirmąją draugiją. Jų užduotis buvo rūpintis našlaičiais, tačiau ne vien. Kardinolo Lavigerie akiratyje buvo didžiulis evangelizavimo darbas Afrikos kontinente. Evangelizavimo ne per primetimą, o per dialogą, kaip tai liudija kitas labai paplitęs Afrikos misionierių draugijos pavadinimas  – „Baltieji tėvai“, pagal vietos gyventojams būdingą apsirengimo būdą.

Afrikos misionierių bendruomenės paplito pirmiausia šiaurės Afrikoje, po to skleidėsi į pietinę kontinento dalį, dar vėliau jų atsirado Lotynų Amerikoje ir Azijoje. Šiuo metu vyrų misionierių draugijai priklauso per 1200 misionierių iš 36 tautų. Daugiausia jie darbuojasi Afrikos kontinento kraštuose. Jei pirma misionieriai dažniau buvo kilę iš Europos, tai šiandien didelė pašaukimų dalis subręsta pačioje Afrikoje.

Galima priminti, kad Afrikos misionieriai ir misionierės taip pat išliejo nemaža kraujo – per visą jų gyvavimo laikotarpį misijose žuvo per penkiasdešimt iš jų. Tarp 2018 gruodžio 8 dieną Alžyre palaimintaisiais paskelbtų, praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje pilietinio karo metu islamistų nužudytų kankinių yra ir keturi draugijos „Baltieji tėvai“ nariai: Jean Chevillard, Charles Deckers, Alain Dieulangard ir Christian Chessel. Jie kartu gyveno ir darbavosi vargingame rytų Alžyro regione, Tizi Ouzou miestelyje. 1994 metais jie buvo užklupti ir nužudyti fundamentalistų.

2018 metais „Lavigerie šeima“ pradėjo 150 metų įsteigimo jubiliejaus minėjimą. Šio jubiliejaus proga ją audiencijoje priėmė ir pasveikino popiežius.

„Ačiū jums už jūsų aistringą ir dosnią tarnystę, ištikimą jūsų bendro steigėjo kardinolo Lavigerie evangelinėms intuicijoms“, – sakė popiežius misionieriams ir misionierėms. Pasak jo, įsteigimo jubiliejaus prasmė yra padėka Dievui už visas gautas dovanas, už Jo ištikimą meilę.

„Tegu jūsų pasišventimas, jūsų tarnystė tokiu būdu konkrečiai išreiškia, jūsų broliškame gyvenime ir įvairiuose įsipareigojimuose, ištikimybę Dievo meilei ir Jo artumą, kad sėtų viltį širdyse tų, kurie yra sužeisti, pavargę, išgąsdinti, dažnai apleisti“, – pabrėžė popiežius.

Priminęs Afrikos misionierių įsteigimo aplinkybes, popiežius pažymėjo, kad misija yra įrašyta jų „genetiniame kode“. Tai yra jų šaknys. Todėl jų širdyse turi kirbėti sveikas nerimas, jog dar daug brolių gyvena be tos pagalbos, šviesos ir paguodos, kurią teikia draugystė su Jėzumi Kristumi, be tikėjimo bendruomenės, be plataus prasmės ir gyvenimo horizonto.

„Tačiau mąstant apie bendruomenės nueitą kelią matyti, jog Evangelijos skelbimas nėra prozelitizmo sinonimas; tai dinamika, kuri skatina tapti artimu kitam ir dalytis gauta dovana, meilės susitikimu, kuris pakeitė jūsų gyvenimą ir paskatino pasirinkti jį pašvęsti Viešpačiui Jėzui, gyvenimo Evangelijai ir pasaulio išganymui. Misija visada išgyvenama per jį, su juo ir jame“, – sakė Šventasis Tėvas, pabrėždamas, jog misionierius visada išlieka mokiniu, nenuleidžiančiu akių nuo savo mokytojo, nuo Jėzaus. Todėl taip svarbu visada saugoti ryšį, kuris sieja su Viešpačiu, atsiremiant į Dievo Žodį, sakramentus ir brolius.

Kiekvienam misionieriui dirbant ten, kur Viešpats pasiuntė, prisidedant prie tarnavimo, dialogo ir solidarumo kultūros, popiežius padėkojo už šimtametį misionierių dialogą su islamu, su broliais ir seserimis musulmonais.

Padrąsinęs misionierius visada užstoti vargšus, prekybos žmonėmis aukas, mažiausius ir pažeidžiamiausius, popiežius savo audiencijos dalyvius patikėjo Viešpaties ir Mergelės Marijos, Afrikos Dievo Motinos, užtarimui. (RK / Vatican News)

2019 vasario 08, 14:22