Paieška

Pranciškaus Asyžiečio ir Egipto sultono Meleko el-Kamelio susitikimas Dumjate, Egipte 1219 m. Pranciškaus Asyžiečio ir Egipto sultono Meleko el-Kamelio susitikimas Dumjate, Egipte 1219 m. 

Nuo Pranciškaus iki Pranciškaus: tarpreliginis dialogas Artimuosiuose Rytuose

Popiežiaus kelionė į Jungtinius Arabų Emyratus laikoma istorine, nes tai pirmasis Visuotinės Bažnyčios vadovo popiežiaus apsilankymas Arabų pusiasalyje.

Šventojo Tėvo apsilankymas ir susitikimai Abu Dabyje primena kitą istorinį krikščionių ir musulmonų lyderių susitikimą prieš 800 metų: Pranciškaus Asyžiečio ir Egipto sultono Meleko el-Kamelio susitikimą 1219 metais Dumjate, Nilo deltos vietovėje Egipte prie Viduržemio jūros.

Asyžiečio susitikimą su sultonu mini keli šaltiniai. Vienas svarbiausių yra šv. Pranciškaus biografija „Legenda maior“, kurią 1260 metais redagavo šv. Bonaventūras, pranciškonų vyresnysis, vėliau pripažintas Bažnyčios mokytoju. Šventojo biografijose prisimenama, kad sultonas geranoriškai priėmė ir išklausė Pranciškų, nors krikščionys kryžiuočiai tuo metu puolė sultono pajėgas. Vyko derybos dėl Jeruzalės, tačiau krikščionys atsisakė jiems palankių taikos sąlygų, manydami galėsiantys atsiimti Jėzaus gimtinę jėga. Vis dėlto šventasis Jeruzalės miestas buvo prarastas visiems laikams. Nepaisant keblios padėties mūšio laukuose, tarp sultono Meleko el-Kamelio ir šv. Pranciškaus užsimezgė tarpreliginis dialogas. Jo pirmieji rezultatai buvo nelaukti: Pranciškus gavo sultono leidimą laisvai keliauti sultanate, lankėsi Jeruzalėje, nors tuo metu galiojo draudimas krikščionims melstis prie Kristaus kapo.

Ilgus amžius stengtasi nesureikšminti šv. Pranciškaus ir sultono susitikimo, manant, kad Asyžietis tąsyk nieko nelaimėjo, o pasielgė negarbingai. Tačiau iš tiesų jis net neieškojo pergalės, bet dar daugiau – perspėjo kryžiuočius, kad jie pralaimės mūšį.

Dumjate įvyko Evangelijos ir Korano susitikimas. Pranciškus nesibaidė Mahometo ir sultonas nesibaidė Kristaus. Pranciškus mąstė ne pagal savo laikmečio krikščionių įsitikinimus, bet apsilankė Šventojoje Žemėje norėdamas asmeniškai ir iš arčiau susipažinti su musulmonais. Islamo ir krikščionybės dialogas prasideda nuo šv. Pranciškaus Asyžiečio. Jo pėdomis dabar keliauja popiežius Pranciškus.

Istorinis šv. Pranciškaus ir sultono Meleko el-Kamelio susitikimas pavaizduotas oficialiame popiežiaus Pranciškaus kelionės į Jungtinius Arabų Emyratus medalyje. Jame Pranciškus ir sultonas sveikinasi liepsnos fone: vienas kitą bučiuoja taikos bučiniu. Medalio kūrėja Daniela Longo šia susitikimo scena norėjo išryškinti tarpreliginį popiežiaus apaštališkosios kelionės į Jungtinius Arabų Emyratus aspektą. (SAK / Vatican News)

2019 vasario 04, 16:45