Paieška

Popiežius sveikina audiencijos dalyvius Popiežius sveikina audiencijos dalyvius 

Popiežius vienuoliams mercedarams: „Išlaisvinkite įkalintus“

Ketvirtadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė per 120 mercedarų vienuolių, vyrų ir moterų. Šis ordinas buvo įsteigtas 1218 metais Ispanijoje ir šiuo metu švenčia 800 metų sukaktį.

Jo nariai įsipareigojo išpirkti į musulmonų nelaisvę to metų kovų kontekste pakliuvusius krikščionis, o kai kuriais atvejais – netgi susikeisti su jais. Vienas iš motyvų buvo padėti jiems išbandymuose neprarasti  tikėjimo. Vėlesniais amžiais, keičiantis istorinėms aplinkybėms, ordinas buvo reformuotas – jo dėmesys nukrypo į vergų sielovadą, o, kai vergovė pagaliau buvo panaikinta, – į kalinių sielovadą.

Savo kreipimęsi popiežius Pranciškus palinkėjo tęsti šią išlaisvinimo misiją. Daugybė žmonių, krikščionių ir nekrikščionių, ir šiandien yra įkalinti ar pavergti. Daugybė žmonių yra šiuolaikinės prekybos žmonėmis aukos. Kiti yra įkalinti skurdo. Treti ideologijų ir pasaulietiško gyvenimo būdo. Ketvirti persekiojami dėl savo įsitikinimų.

Pranciškus linkėjo „Dievo kūrybingumo“ kovojant su dvasinėmis ir materialiomis vergovėmis, taip pat pasiryžimo kaip jų pirmtakai dovanoti savo gyvenimą už pavergtuosius: ne dėl savo šlovės, o dėl tarnystės artimui ir Dievui, dėl Evangelijos džiaugsmo, dėl Dievo švelnumo ir gailestingumo. (RK / Vatican News)

2018 gruodžio 06, 16:12