Paieška

Popiežius uždegė žvakę už taiką Sirijoje

Po sekmadienio vidudienio maldos, prieš palaiminimą, popiežius Pranciškus uždegė žvakę už taiką Sirijoje, prisidėdamas prie „Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ organizacijos adventinės tarptautinės akcijos.

„Ši vilties liepsna ir daugybė vilties liepsnelių teišsklaido karo tamsą! Melskimės už Sirijos ir Artimųjų Rytų krikščionis, padėkime jiems pasilikti savo šalyse ir būti gailestingumo, atleidimo ir susitaikinimo liudytojais. Vilties liepsna tepasiekia visus, kas šiuo metu kenčia dėl konfliktų ir įtampos visame pasaulyje, arti ir toli. Bažnyčios malda tepadeda jiems jausti ištikimo Dievo artumą ir tepaliečia visų žmonių sąžines, kad nuoširdžiai siektų taikos. Dievas, mūsų Viešpats, teatleidžia tiems, kas kursto karus, kas gamina ginklus. Teatsiverčia jų širdys. Melskimės už taiką mylimoje Sirijoje.“

2018 gruodžio 03, 10:52