Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius Pranciškus: kartu su Marija tarkime: „Štai aš“

Marijos žodžiai: „Štai aš“ tetampa kiekvieno žmogaus gyvenimo raktažodžiu, sakė popiežius Pranciškus, kreipdamasis į romiečius ir piligrimus šeštadienį švęstos Marijos Nekaltojo prasidėjimo iškilmės vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą.

Šeštadienio iškilmės skaitiniuose matome du skirtingus pasirinkimus: pirmajame skaitinyje gimtąja nuodėme nusidėjęs žmogus, išgirdęs Dievo klausimą: „Kur gi esi?“, atsako: „Pasislėpiau“; Evangelijoje Mergelė Marija į Dievo žinią atsako: „Štai aš Viešpaties tarnaitė“.

„Štai aš“, – sakė popiežius, – „tai gyvenimo raktažodis. Tai išsivadavimas iš vien horizontalaus gyvenimo, matančio tik save ir savo poreikius, ir perėjimas prie vertikalaus gyvenimo, besistiebiančio link Dievo. „Štai aš“ – tai geranoriškas atsakas Viešpačiui, tai vaistas nuo egoizmo, priešnuodis nuolatiniam nepasitenkinimui. „Štai aš“ – tai apsauga nuo sendinančios nuodėmės, tai būdas išlikti visada jauniems. „Štai aš“ – tai įsitikinimas, kad Dievas svarbesnis už mane, tai pasitikėjimas Viešpačiu, tai klusnumas jam ir atvirumas jo staigmenoms.  Sakyti Viešpačiui: „Štai aš“ – tai pats tikriausias šlovinimas.“

Marija priduria: „Tebūna man, kaip tu pasakei“. Ji nesako: tebūna, kaip aš noriu, bet sako: tebūna taip, kaip tu nori. Marija nekelia Dievui sąlygų, nieko nereikalauja, bet visiškai juo pasitiki. Šiandien mes gėrimės ja, gimusia ir gyvenusia be nuodėmės, klusnia ir pasitikinčia Dievu.

Tai nereiškia, kad jos gyvenimas buvo lengvas, sakė Pranciškus. Buvimas su Dievu savaime neišsprendžia visų problemų. Tai pasakyta ir šios dienos Evangelijos pabaigoje: „Angelas pasitraukė“. Pasitraukė – tai sunkus žodis. Angelas paliko Mariją vieną sunkioje situacijoje. Labai greit užklupo rimtos problemos. Atsiminkime įstatymo reikalavimus, Juozapo skausmą, sudužusius planus, nuogąstavimus, ką pasakys žmonės... Tačiau Marija pasitikėjo Dievu, neabejojo, kad jis jos nepaliks. „Štai aš“. „Prašykime Nekaltai Pradėtąją Mergelę Mariją malonės taip gyventi“, – sakė Pranciškus. (JM / VaticanNews)

„Štai aš“ – gyvenimo raktažodis
2018 gruodžio 08, 15:10