Paieška

Popiežiaus audiencija italų asociacijos „Rondine“ atstovams Popiežiaus audiencija italų asociacijos „Rondine“ atstovams 

Popiežius parėmė kampaniją „Lyderiai už taiką“

Popiežius parėmė asociacijos „Rondine“ („kregždė“) kampaniją „Lyderiai už taiką“, kuri bus pristatyta Jungtinėse Tautose gruodžio 10 dieną, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos septyniasdešimtmečio proga.

„Kai pasirinkau Pranciškaus vardą, mintyse turėjau vargstančiuosius ir taiką“, – prisiminė popiežius Pranciškus pirmadienį kalbėdamas italų asociacijos „Rondine“ („kregždė“) vadovams ir nariams. Popiežius paragino asociaciją ir toliau ugdyti taikos ir santarvės dvasią jaunimo, gyvenančio konfliktų zonose, tarpe. Šventasis Tėvas pridūrė, jog paprašys pasaulio lyderių paremti asociacijos kampaniją „Lyderiai už taiką“, kuri bus pristatyta Jungtinėse Tautose gruodžio 10 dieną, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos septyniasdešimtmečio proga.

„Skurdas ir karas yra sujungti užburto rato, kuris žudo žmones, sukelia neapsakomas kančias ir skleidžia nepaliaujamą neapykantą. Tačiau jūs, ryždamiesi padėti jaunimui iš skirtingų barikadų pusių, įsipareigojote kovoti su skurdu ir kurti taiką teisingumo ir meilės darbais. Šios jūsų pastangos žadina viltį ir grąžina pasitikėjimą žmogumi, ypač jaunimu“, – sakė popiežius.

Šventasis Tėvas taip pat paminėjo savo laišką Pasaulinei taikos dienai, tema: „Gera politika tarnauja taikai“, kuriame parašė, kad visi piliečiai yra atsakingi už politiką, bet ypač tie, kuriems suteiktas mandatas ginti ir valdyti. Tai misija apsaugoti teisėtumą ir skatinti visuomenės veikėjų, skirtingų kartų ir kultūrų dialogą. „Šiandien“, – kalbėjo Šventasis Tėvas – „klausydamas jūsų noriu pridurti: ir konflikto dalyvių dialogą. Nes tik dialogas leidžia sukurti pasitikėjimą.“

Reikia naujai mąstančių lyderių. Tie politikai, kurie nemoka dialoguoti, nėra taikos lyderiai, sakė Pranciškus. Lyderis, kuris nesistengia susitikti su „priešu“, su juo sėstis prie stalo taip, kaip jūs darote, negali atvesti savo tautos į taiką. Taika kuriama su nuolankumu, ne su arogancija. Šv. Pranciškus Asyžietis tepadeda jums drąsiai eiti šiuo keliu. Daug išmokau iš jaunimo klausydamasis jo taip pat neseniai įvykusiame Vyskupų Sinode. Viliuosi, pasakė popiežius, kad lyderiai semsis pavyzdžio iš asociacijos „Rondine“ darbų, kaip jaunimas kuria taiką.

Popiežius taip pat priminė asociacijos atstovų pastaruoju metu vykusius susitikimus su Vatikano valstybės sekretorium ir su diplomatiniu korpusu, akredituotu prie Šventojo Sosto.  „Turime bendromis pastangomis galutinai išrauti karą iš mūsų planetos ir žmonijos istorijos! Linkiu, kad padėtumėt nugriauti aukštai iškilusius mūrus, nutiesti tiltus ir pašalinti neperžengiamas sienas, kurios priklauso praeities pasaulio paveldui. Puoselėkite savyje išugdytą pasitikėjimą, jį paversdami dosniu tarnystės bendrajam gėriui uždaviniu. Tęskite pradėtus darbus”, – paragino popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

Popiežius parėmė kampaniją „Lyderiai už taiką“
2018 gruodžio 03, 15:34