Paieška

„Mokytojau, išmokyk mane melstis“

Net jei meldėmės daugybę metų, visada turime to mokytis. Pirmas žingsnis maldoje yra būti nuolankiam. Eiti pas Tėvą ir pasakyti: „Tėve, tik pažiūrėk į mane, esu nusidėjėlis, esu silpnas, blogai elgiausi...“. Kiekvienas savais žodžiais, kiekvienas žino, ką pasakyti. Tačiau svarbu, kad nuolankiai. O Viešpats klauso. Todėl pradedant šį ciklą apie Jėzaus maldą pats gražiausias ir teisingiausias dalykas, kurį visi turėtume atlikti, yra pakartoti mokinių prašymą: „Mokytojau, išmokyk mus melstis!“. Gražu šiuo advento laiku tai kartoti: „Viešpatie, išmokyk mane melstis“, – sakė popiežius Pranciškus trečiadienio katechezėje.
2018 gruodžio 05, 17:52