Paieška

Trapistai kankiniai palaimintieji Trapistai kankiniai palaimintieji 

Popiežius: Alžyro kankiniai – nuolankūs taikdariai ir meilės liudytojai

Po „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius paminėjo šeštadienį Alžyre, Orano vyskupijos katedroje, vykusias 19 kankinių beatifikacijos iškilmes. Buvo paskelbti palaimintaisiais vyskupas Petras Claverie, septyni vienuoliai trapistai, kiti vienuoliai, vyrai ir moterys. Visi jie kankiniai, nužudyti islamistų fanatikų.

„Šiandien Orano Šventojo Kryžiaus Švenčiausiosios Mergelės katedroje, Alžyre, buvo paskelbti palaimintaisiais vyskupas Petras Claverie ir aštuoniolika bičiulių, vyrų ir moterų vienuolių, nužudytų iš neapykantos tikėjimui. Devyniolika naujų palaimintųjų! Šie mūsų laikų kankiniai ištikimai skelbė Evangeliją, nuolankiai kūrė taiką ir herojiškai liudijo krikščioniškąją meilę. Jų drąsus liudijimas yra vilties šaltinis Alžyro katalikų bendruomenei ir dialogo sėkla visai visuomenei. Šios beatifikacijos iškilmės visus teskatina kartu kurti brolišką ir solidarų pasaulį“, – sakė Pranciškus ir paragino Šv. Petro aikštėje buvusius maldininkus plojimais pasveikinti naujus palaimintuosius. (JM / VaticanNews)

2018 gruodžio 08, 15:07