Paieška

2018 liepos 7 dienos susitikimas Baryje 2018 liepos 7 dienos susitikimas Baryje 

Šv. Andriejaus iškilmė: Pranciškaus laiškas Baltramiejui

Lapkričio 30-ąją Stambule patriarchas Baltramiejus vadovavo šv. Andriejaus iškilmei. Šis šventasis apaštalas yra Konstantinopolio patriarchato dangiškasis globėjas. Pagal jau keliasdešimt metų skaičiuojančią tradiciją, į Stambulą šia proga nuvyko Šventojo Sosto delegacija. Panašiai, birželio 29 dieną, švenčiant apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę, į Romą atvyksta Konstantinopolio patriarchato delegacija. Prieš tai, galima atsiminti, tarp Romos ir Konstantinopolio Bažnyčių buvo šimtmečiai tylos ar net atviro priešiškumo.

Iškilmingų pamaldų pabaigoje kardinolas Kurtas Kochas, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, šiemetinės delegacijos vadovas, perskaitė patriarchui Baltramiejui adresuotą popiežiaus Pranciškaus laišką, kuriame ortodoksų ganytojas, kiti jo patriarchato ganytojai, kunigai ir tikintieji sveikinami su apaštalo Andriejaus, kuris buvo pirmas pakviestas tapti apaštalu, minėjimu.

„Mūsų Bažnyčios labai rūpestingai išsaugojo apaštalų tradiciją, kaip ir pirmųjų Ekumeninių Susirinkimų ir Bažnyčios Tėvų mokymą, nepaisant vietos tradicijų ir teologinių formuluočių skirtingumo, kurios turi būti giliau suprastos ir paaiškintos. Abi Bažnyčios, jausdamos atsakomybę pasaulio atžvilgiu, taip pat jaučia skubų, kiekvieną pakrikštytąjį liečiantį kvietimą, skelbti Evangeliją vyrams ir moterims. Dėl šios priežasties šiandien galime dirbti kartu siekiant taikos tarp tautų, visų vergovės formų panaikinimo, pagarbos kiekvieno asmens orumui ir rūpinimosi kūrinija. Padedant Dievui, susitikdami ir kalbėdamiesi mūsų kelionėje per pastaruosius penkiasdešimt metų jau patyrėme bendrystę, nors vis dar nepilną ir neužbaigtą“, – rašo popiežius.

Jis padėkojo patriarchui Baltramiejui už dalyvavimą liepos 7 dienos Artimųjų Rytų patriarchų susitikime Baryje. „Konfliktų žalojamame pasaulyje krikščionių vienybė yra vilties ženklas, kuris turi dar labiau spindėti“, – parašė Pranciškus. (RK / Vatican News)

2018 lapkričio 30, 16:48