Paieška

Popiežius su akademikais Popiežius su akademikais 

Popiežius susitiko su Mokslų akademijos nariais

Kasmetinį plenarinį posėdį pradėjo Popiežiškoji mokslų akademija, kurią sudaro 80 įvairių mokslo sričių atstovų, tikinčiųjų ir netikinčiųjų. 26 dabartiniai popiežiaus akademikai yra Nobelio premijos laureatai.

Pirmadienį priėmęs Akademijos narius, popiežius visų pirma atkreipė dėmesį į šiais laikais gerokai pasikeitusius mokslo ir tikėjimo santykius. Mokslo pasaulis, sakė Pranciškus, praeityje užėmęs ne tik autonomijos ir savipakankamumo, bet taip pat nepasitikėjimo pozicijas dvasinių ir religinių vertybių atžvilgiu, šiandien vis labiau pripažįsta pasaulio ir žmogaus santykių sudėtingumą ir pagrindinių vertybių, kuriomis remiasi tautų, visuomenės ir mokslo bendruomenės tarpusavio santykiai, svarbą. Šie įvairiapusiai ryšiai turi būti vis iš naujo apmąstomi, siekiant kiekvieno asmens ir visų bendro gėrio. Pasak popiežiaus, negalima užmiršti, kad ir mokslo bendruomenė yra viena sudėtinių visuomenės dalių. Ji neturi jaustis atskirta ar nepriklausoma, bet privalo savo tikslu laikyti tarnavimą visai žmonių šeimai ir siekti jos pažangos.

Savo kalboje Popiežiškosios mokslų akademijos nariams Pranciškus palietė dvi, pasak jo, aktualiausias sritis, kurios turėtų tapti prioritetinėmis mokslininkų misijos kryptimis: kovą su klimato kaitos sukelta krize ir siekimą pašalinti branduolinių ginklų grėsmę. Mokslo bendruomenė, sakė popiežius, daug nuveikusi nustatant keliamo pavojaus mastą, šiandien kviečiama padėti surasti sprendimus, įtikinti visuomenę ir jos lyderius jų siekti. Popiežius apgailestavo, kad vis dar labai stinga politinės valios sustabdyti ginklavimosi varžybas, nutraukti karus, dėmesį sutelkti į atsinaujinančiuosius energijos išteklius, į programas, kuriomis visiems būtų užtikrinta prieiga prie vandens.

„Jums, brangūs mokslininkai ir mokslo bičiuliai, – sakė Pranciškus, – yra patikėti pažinimo raktai. Norėčiau jūsų akivaizdoje būti atstovas ir užtarėjas tų žmonių, kuriuos retai ir labai menkai pasiekia mokslo laimėjimų rezultatai, ypač mitybos, sveikatos apsaugos, švietimo, susisiekimo srityse, tų žmonių, kurie negali džiaugtis gerove ir taika“. (JM / VaticanNews)

2018 lapkričio 12, 16:04