Paieška

Sardinijos savanorių asociacijos nariai popiežiaus audiencijoje Sardinijos savanorių asociacijos nariai popiežiaus audiencijoje 

Popiežius: solidarumo kultūra plėsti artimo meilę

„Solidarios savanorystės tarnystė leidžia laisvai ir atvirai atsiliepti į teisingumo, gyvybės ir kūrinijos apsaugos poreikius, ypatingai jautriai atsižvelgiant į ligonius ir ypač į senelius, kurie yra išminties turtas“.

Popiežius paragino Sardinijos savanorių asociacijos narius kuo kapiliariškiau plėsti solidarumo kultūrą sutarimo ir vienybės dvasia. Šventasis Tėvas kalbėjo Pauliaus VI audiencijų salėje penktadienio vidudienį, kurioje specialioje audiencijoje priėmė per septinis šimtus „Solidarios Sardinijos“ narių.

Federacinė savanorių organizacijų asociacija remia savanorių organizacijų veiklą, kelia jos kokybę, skatina savanorystę, stiprina jau vykdomas iniciatyvas, sujungdama savanorių organizacijų teikiamas paslaugas ir veiklą solidarumo sferoje, skatina savanorių organizacijų kultūrinį ir socialinį įsipareigojimą.

Pasak Šventojo Tėvo, siekiant nustatyti tikruosius žmonių poreikius ir surasti tinkamiausius sprendimus, reikia bendradarbiauti su visomis atitinkamoje teritorijoje esančiomis institucijomis – merijomis ir parapijomis, kurios kasdien būdamos arti žmonių, dalijasi jų vargais ir viltimis.

Solidarumo ir davimo veltui kultūra yra savanorystės bruožas, leidžiantis konkrečiai kurti brolišką visuomenę, kurios centre žmogus, pasakė popiežius, atkreipdamas dėmesį, jog Sardinijoje šią kultūrą stiprina tvirtos krikščioniškos šaknys, t.y. Dievo meilė ir žmonių meilė.

„Jėzus Evangelijoje kviečia mylėti Dievą visa širdimi ir artimą kaip save. Dievo meilė mums leidžia kitame visuomet atpažinti meilės stokojantį artimą, brolį, seserį. Tam reikia asmeninio ir savanoriško įsipareigojimo, kuriam visuomeninės institucijos visuomet gali ir turi sudaryti palankias sąlygas“, –kalbėjo popiežius.

„Solidarios savanorystės tarnystė leidžia laisvai ir atvirai atsiliepti į teisingumo, gyvybės ir kūrinijos apsaugos poreikius, ypatingai jautriai atsižvelgiant į ligonius ir ypač į senelius, kurie yra išminties turtas“.

„Šiandien labai reikia gerumo, švelnumo ir neatlyginamai dovanojamos meilės; reikia ištvermingų žmonių, kurie sunkumus priima vienybės dvasioje ir kuriems galutinio tikslo pagrindas visuomet yra tarnystė artimui. Šitaip darydami jūs būsite atsparos taškas ir pavyzdys visai Sardinijai“, – sakė audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

Popiežius: Solidarumo kultūra plėsti artimo meilę
2018 lapkričio 30, 14:27