Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Popiežius: „Poryt Romos katedros šventė. Melskitės už vyskupą“

Trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavo keturios dešimtys Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mokinių ir mokytojų. Juos popiežius paminėjo sveikindamas audiencijoje dalyvavusias maldininkų grupes.

Šventasis Tėvas taip pat priminė lapkričio 9-ąją minimas Romos vyskupo katedros – Laterano Švenčiausiojo Išganytojo, šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo bazilikos – dedikacijos metines. Romos katedra – tai popiežiaus katedra. „Melskitės už mane, kad visada stiprinčiau brolių tikėjimą“, – prašė Pranciškus.

Lapkričio 9 d. Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minimas Romos Laterano bazilikos pašventinimo metines švenčia visa Bažnyčia, nes Laterano bazilika, Romos vyskupo katedra, laikoma viso pasaulio bažnyčių motina ir galva – Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput. Laterano bazilika taip pat yra pirma oficialiai iškilmingai pašventinta bažnyčia po to, kai ketvirtojo amžiaus pradžioje imperatorius Konstantinas panaikino krikščionių persekiojimus.

Imperatoriaus Konstantino pastatydintą baziliką 324 m. lapkričio 9 d. iškilmingai pašventino popiežius Silvestras. Nuo to laiko iki pat mūsų dienų ši bazilika yra Romos vyskupų katedra. Prie jos buvusiuose rūmuose popiežiai gyveno iki keturioliktojo amžiaus. Po vadinamosios Avinjono tremties, Petro sostui grįžus į Romą, popiežiai įsikūrė jau ne Laterane, bet prie Šv. Petro bazilikos. Tačiau Laterano bazilika ir toliau išsaugojo Romos vyskupo katedros ir svarbiausios bažnyčios statusą. (JM / VaticanNews)

2018 lapkričio 07, 14:28