Paieška

Laterano universiteto akademinių metų inauguracija Laterano universiteto akademinių metų inauguracija 

Popiežius įsteigė „Taikos mokslų kursą“

Popiežius Pranciškus Popiežiškajame Laterano universitete įsteigė naują „Taikos mokslų kursą“. Laterano universitetas yra popiežiaus, kaip Romos vyskupo, aukštoji mokykla, ypač garsėjanti kanonų teisės fakultetu. Universitetas visų pirma skirtas Romos vyskupijos kunigams ir seminaristams, tačiau jame studijuoja šimtai kunigų, vienuolių ir pasauliečių, vyrų ir moterų, iš viso pasaulio.

Popiežius Pranciškus apie sprendimą steigti Taikos mokslų studijų ciklą pranešė savo vyskupijos vikarui ir Popiežiškojo Laterano universiteto kancleriui kardinolui Angelo de Donatis, akademinių metų inauguracijos proga jam skirtame laiške. Naujas kursas bus tarpdisciplininis ir transdisciplininis, glaudžiai susietas su teologijos, filosofijos, teisės, ekonomikos ir sociologijos mokslais.

Užbaigusiems Taikos mokslų kursą, dėstomą Laterano universiteto fakultetuose ir institutuose, bus suteikiami akademiniai laipsniai: bakalauro, po pirmojo trejų metų ciklo, ir magistro (licencijato) po dvejų metų specializacijos.

Popiežius laiške taip pat paprašė Laterano universiteto akademinę bendruomenę – dėstytojus, studentus ir darbuotojus – jaustis atsakingais už taikos kultūros sėją. Tai darbas, kuris prasideda įsiklausymu, profesionalumu ir pasiaukojimu, palydimas nuolankumo, romumo ir noro būti viskuo visiems.

Popiežius naująjį Taikos mokslų kursą pavedė šventųjų popiežių Jono XXIII ir Pauliaus VI dangiškajai globai, pažymėdamas, kad šie du jo pirmtakai buvo tikri pasaulio taikos šaukliai, daug prisidėję prie magisteriumo plėtros šioje srityje. Marija, Taikos Karalienė, tepadeda mums suprasti ir išgyventi brolystę, kurios iš mūsų prašo jos Sūnaus širdis ir iš kurios kyla tikroji taika.

Naujuosius akademinius metus Popiežiaus universitete inauguravo jo kancleris kard. De Donatis, kuris universiteto bendruomenei pristatė naująjį Popiežiškojo Laterano universiteto rektorių, pasaulietį Vincenzo Buonomo. Inauguracinę paskaitą apie „nuolat reformuojamą Kuriją“ šventės dalyviams skaitė Albano vyskupas Marcello Semeraro, Kardinolų tarybos sekretorius. Paskaitos tema – Apaštališkoji konstitucija „Praedicate Evangelium“.

Prasidėję akademiniai 2018-2019 metai yra 246-eji nuo Laterano universiteto įkūrimo. Pirmą kartą istorijoje popiežiaus universiteto rektorius yra pasaulietis, pietinės Italijos Gaetos provincijoje 1961 m. gimęs Vincenzo Buonomo, lig šiol buvęs Laterano universiteto Civilinės teisės doktarantų koordinatorius. Naujasis rektorius taip pat yra Vatikano Miesto Valstybės Popiežiškosios komisijos patarėjas. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 12, 16:43