Paieška

Vatican News
Popiežiaus Mišios už kardinolus ir vyskupus, mirusius per pastaruosius dvylika mėnesių. Popiežiaus Mišios už kardinolus ir vyskupus, mirusius per pastaruosius dvylika mėnesių.  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija: Viešpačiui svarbu ne išvaizda, o širdis

Mišiose Vatikano bazilikoje melstasi už devynis kardinolus ir 154 arkivyskupus ir vyskupus. Prisimintas taip pat amžinatilsis vysk. Juozas Preikšas, Panevėžio vyskupas emeritas, miręs vasario 11 dieną.

Popiežius Pranciškus šeštadienio rytą aukojo Mišias už kardinolus ir vyskupus, mirusius per pastaruosius dvylika mėnesių. Su Šventuoju Tėvu koncelebravo daugelis Romos kurijoje ir popiežiaus vyskupijoje tarnaujančių kardinolų ir vyskupų.

Pasak popiežiaus, tik susitikimas su Sužadėtiniu Jėzumi, kuris mylėjo Bažnyčią ir dėl jos atidavė save, suteikia gyvenimui prasmę ir kryptį. Todėl turime savęs klausti: ar gyvenu kaip tas, kuris ruošiasi būsimam susitikimui su Sužadėtiniu Jėzumi?

Šventasis Tėvas priminė, jog gyvenimas visiems yra nuolatinis kvietimas išeiti: išeiti iš gimdytojos įsčių, iš gimtųjų namų, iš vaikystės į jaunystę, iš jaunystės į pilnametystę, iki išėjimo iš šio pasaulio. Taip pat Evangelijos tarnams gyvenimas yra nuolatinis išėjimas: iš šeimos namų į namus, į kuriuos siunčia Bažnyčia, nuo vienos tarnystės į kitą: mes visą laiką esame pakeliui, iki pat galutinio išėjimo.

Evangelija leidžia suprasti šio nuolatinio išėjimo reikšmę: tai išėjimas pas Sužadėtinį. Tik susitikimas su Sužadėtiniu Jėzumi, kuris mylėjo Bažnyčią ir dėl jos atidavė save, suteikia gyvenimui prasmę ir kryptį. Svarbu klausytis Sužadėtinio balso. Jis kviečia kiekvienoje dienoje numatyti ateinantį Viešpatį ir visus savo darbus paversti pasirengimu šiai santuokai su Juo.

Viešpaties akivaizdoje svarbi ne išvaizda, o širdis. Tai, ko pasaulis ieško ir iškelia – garbė, galia, išvaizda, šlovė – praeina, neišlieka. Todėl būtina pasirengti Dangui atsiribojimu nuo žemiškųjų dalykų. Reikia atsisakyti „grimo kultūros“, kuri verčia žiūrėti išvaizdos. Reikia ugdyti ir saugoti širdies skaistumą, žmogaus vidinį gyvenimą, kuris Dievui brangus, ne išorę, kuri praeina. Gyvenimo paslaptis glūdi tarnavimo gyvenime. Tarnavimas yra bilietas, kurį reikės parodyti įžengiant į amžinąsias vestuves.

Kviesdamas melstis už mirusius kardinolus ir vyskupus popiežius ragino prašyti užtarimo tų, kurie gyveno nenorėdami pasirodyti, tarnavo nuoširdžiai ir kasdien ruošėsi susitikimui su Viešpačiu. O tokių daug! - pasakė popiežius Pranciškus. Dievo troškimo paženklintas ir meilės ugdomas gyvenimas bus pasirengęs įžengti į Sutuoktinio buveinę visiems amžiams. (SAK / Vatican News)

Popiežius: Viešpačiui svarbu ne išvaizda, o širdis
2018 lapkričio 03, 14:39