Paieška

Popiežius sveikina choristus, kurie atvyko iš viso pasaulio Popiežius sveikina choristus, kurie atvyko iš viso pasaulio 

Popiežiaus audiencija choristams

Šeštadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė III tarptautinio choristų suvažiavimo dalyvius, septynis tūkstančius, tarp kurių ir iš Lietuvos. Suvažiavimas prasidėjo lapkričio 23 dieną ir tęsiasi iki baigiamųjų šv. Mišių sekmadienį, lapkričio 25 dieną, šv. Petro bazilikoje. Suvažiavimo darbai vyksta Pauliaus VI salėje Vatikane. Juose diskutuojama, liudijama ir, žinoma, daug giedama.

Šeštadienio vidudienį pasveikinti choristų į Pauliaus VI salę atėjo ir Šventasis Tėvas, kuris taipogi buvo pasitiktas giesme.

„Jūsų muzika ir giesmės girdėjosi ir už sienų, pažadinote Vatikaną!“, – sakė popiežius Pranciškus, kreipdamasis taip pat ir į arkivyskupą Rino Fisichella, kuris vadovauja Naujojo evangelizavimo tarybai. Ši taryba kartu su asociacija „Nova Opera“ organizavo šį susitikimą Romoje.

Popiežius Pranciškus priminė, jog apie muziką buvo kalbama Vyskupų Sinode jaunimui. Muzika yra ypatingos svarbos, nes ji yra daugelio jaunuolių „aplinka“, taip pat „kultūra ir kalba“, kurie žadina emocijas ir įtakoja savastį. „Muzikos kalba taip pat yra sielovados išteklius, ypatingai svarbus liturgijai ir jos atnaujinimui“.

„Jūsų muzika, - sakė Šventasis Tėvas, - yra tikras evangelizavimo įrankis tiek, kiek jūs liudijate Dievo Žodį, paliečiantį žmonių širdis, leidžia švęsti sakramentus, ypač šventąją Eucharistiją, kurioje paliečiame Rojaus grožį. Niekada nenutraukite šio jūsų bendruomenėms tokio svarbaus įsipareigojimo. Tokiu būdu suteikiate balsą jausmams, kurie glūdi kiekvieno širdies gelmėje. Džiugiais ir liūdnais momentais Bažnyčia kviečiama būti arti žmonių, siūlyti tikėjimo draugiją. Kiek kartų muzika ir giesmė padėjo šiuos momentus padaryti išskirtiniais asmenų gyvenime, kurie juos saugo kaip brangius, jų egzistenciją paženklinusius atsiminimus.“

Muzika yra „neįkainojamas Bažnyčios lobis“, priminė Vatikano II Susirinkimo tėvų mokymą popiežius.

„Tikrai taip. Ypač galvoju apie visame pasaulyje išsibarsčiusių mūsų bendruomenių tradicijas, kuriose gimsta liaudies kultūroje įsišaknijusios formos ir tampa tikra malda, – kalbėjo Pranciškus. – Bažnyčia supranta, kad tautos turi savo muzikinę tradiciją, kuria išreiškia savo jausmus. Šiose muzikose ir giesmėse prabyla ir malda, taip gimsta iš tiesų tarptautinis choras, kuriame sutartinai kyla link Tėvo visų šlovinimas ir Jo Tautos garbinimas.“

Popiežius Pranciškus pažymėjo, jog skirtingomis kalbomis, skirtingomis giesmėmis išreiškiamas tas pats tikėjimas. Pati choristų, atvykusių iš visų kontinentų, įvairovė leidžia apčiuopti Bažnyčios visuotinumą, kuris nėra vienodumas. Jis taipogi patarė nenuvertinti ir liaudies dvasingumo išraiškas, kuriose taip pat veikia Šventoji Dvasia, giedoti taip, kad galėtų įsilieti ir kiti.

„Muzika tebūnie vienybės įrankis“, – linkėjo popiežius, visus patikėjęs šv. Cecilijos, muzikantų, choristų ir šlovintojų užtarimui. (RK / Vatican News

2018 lapkričio 24, 13:39