Paieška

2018-11-18-santa-messa-per-i-poveri-1542533003043.JPG

Pasaulinė vargstančiųjų diena. Mišios Šv. Petro bazilikoje

Neteisingumas yra daugybę pasaulio gyventojų slegiančio skurdo šaknis, sakė popiežius Pranciškus sekmadienį Šv. Petro bazilikoje aukodamas Mišias, kuriomis buvo minima Pasaulinė vargstančiųjų diena.

Krikščionis negali negirdėti iš visų pasaulio pakraščių skambančio pagalbos šauksmo, sakė Pranciškus. „Vargstančių šauksmas – tai užgniaužtas šauksmas kūdikių, kurie neišvysta pasaulio šviesos, mažutėlių, kurie kenčia badą, vaikų, kurie girdi bombų sprogimus, o ne džiugius šūkavimus. Tai atstumtų vienišų senų žmonių šauksmas. Tai šauksmas tų, kuriems niekas nepadeda plaukti per gyvenimo audras.  Tai šauksmas priverstųjų palikti savo namus ir gimtąsias šalis, bėgti į nežinią. Tai šauksmas ištisų tautų, kurioms neleidžiama naudotis savo žemės turtais. Tai šauksmas daugybės Lozorių, kurie verkia prie puotaujančių turtuolių vartų. Neteisingumas yra išsigimusi skurdo šaknis“, – kalbėjo popiežius Pranciškus.

Viešpats Jėzus, Dievo Sūnus, mums rodo gyvenimo kryptį. Jis nebijo plaukti prieš srovę, moko ir mus drąsiai atsisakyti visko, kas daro nejautrią mūsų širdį ir migdo sielą. „Pažadink mus, Viešpatie, iš tingios ramybės. Duok drąsos išplaukti iš saugių uostų. Padėk atsišvartuoti nuo abejingumo, išmesti iš gyvenimo žūtbūtinio sėkmės siekimo balastą. Išmokyk mus nustatyti teisingą gyvenimo kursą – į Dievą ir artimą.“

Sekmadienio rytą popiežiaus aukotose Mišiose dalyvavo vargstantieji ir juos globojančių karitatyvinių organizacijų savanoriai. Pasaulinė vargstančiųjų diena į kasmetinių bažnytinių minėjimų kalendorių įrašyta 2016 m. Užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų, popiežius nurodė, kad Vargstančiųjų diena būtų kasmet minima sekmadienį prieš Kristaus – Visatos Valdovo iškilmę. Pirmą kartą ji buvo minima pernai.

Vatikane švęstos šiemetinės Vargstančiųjų dienos dalyviai buvo pakviesti pietų. Prie stalų, padengtų Pauliaus VI audiencijų salėje, kartu su popiežiumi sėdosi beveik trys tūkstančiai žmonių. Juos pietumis pavaišino Romos Hilton viešbutis. (JM / VaticanNews)

Pasaulinė vargstančiųjų diena
2018 lapkričio 18, 15:02