Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

„Laisvės rizika“. Popiežiaus žinia

Popiežius Pranciškus pasveikino VIII Bažnyčios socialinės doktrinos festivalio organizatorius ir dalyvius, šiomis dienomis susirinkusius šiaurės Italijos Veronos mieste. Pagrindinė festivalio tema: „Laisvės rizika“, kuri lydi žmonių, vyrų ir moterų, valstybių ir civilizacijų kelią. Festivalio pranešėjai „laisvės rizikos“ klausimą nagrinėja iš įvairiausių perspektyvų: nuo religinio ir politinio persekiojimo iki ekonominių mechanizmų.

„Visi turime įsipareigoti ir šalinti tai, kas iš vyrų ir moterų atima laisvės lobį. Tuo pat metu turime atskleisti tokią laisvę, kuri moka rūpintis mums Dievo dovanotais bendrais namais“, – savo vaizdo sveikinime sako popiežius Pranciškus. Pasak jo, laisvė yra didžiulė Dievo dovana žmogui. Tačiau ji gali būti iškraipyta. Tada ji gimdo karus, neteisingumą, žmogaus teisių pažeidimus.

Pranciškus kalbėjo apie tris situacijas, apie tris reiškinius, kurie neleidžia asmeniui pasinaudoti savo laisve, neleidžia jam „rizikuoti“ savo laisve.

Viena kliūtis yra neteisingumo kuriamas ir skleidžiamas kraštutinis skurdas. Asmenys yra ne vien prispaudžiami, ne vien išnaudojami, ne vien pažeminami, bet „atskiriami“ nuo visuomenės, kad tampa tarsi „šiukšlėmis“, išmestomis atliekomis. Iš jų atimama pati „laisvės rizikos“ dėl savęs, dėl šeimos, dėl gyvenimo galimybė.

Kita kliūtimi laisvei tampa tokia technologinė pažanga, kuri nėra lydima atitinkamos atsakomybės, vertybių ir sąžinės brandos. Tada prarandamas ribų jausmas ir nebėra suvokiami epochiniai iššūkiai. Technologijų suabsoliutinimas gali atsigręžti prieš žmogų.

Trečioji popiežiaus paminėta kliūtis yra asmens redukcija į vartotoją. Kai laisvė yra redukuojama tik į laisvę vartoti, ji tampa iliuzija, regimybe. Tokia tariamą „laisvę“ galima pavadinti pavergimu, nes iš tiesų laisvę pasisavina saujelė žmonių, kurių rankose yra ekonominė ir finansinė galia.

Nepaisant šių nukrypimų, laisvės troškimas ir troškimas rizikuoti išlieka. Apie tai iškalbingai byloja išsilaisvinimo istorijos, pažymėjo popiežius.

Pasak jo, atsakymas į vergovę yra blaivus, solidarus, atviras ir svetingas gyvenimo būdas, kuris leidžia laisvai judėti.

„Laisvė niekada nežudo svajonių, bet gyvenime kuria tai, ko daugelis trokšta, tačiau nedrįsta siekti. Būti laisvu yra nuolatinis iššūkis: jis masina, įtikina, drąsina, leidžia svajoti, viltis, siekti gėrio, tikėti ateitimi. Jame yra už kiekvieną vergovę didesnė jėga. Pasauliui reikia laisvų žmonių“, – sakė popiežius Pranciškus.

Pasak jo, žmogaus laisvė atranda pati save tada, kai supranta, jog yra pagimdyta ir remiama meilios Dievo laisvės, apreikštos Jo Sūnuje ir Gailestingume.

„Brangieji, linkiu jums būti laisvais asmenimis ir nebijoti išeikvoti savęs ir susitepti rankas darant gera ir padedant stokojančiam“, – sakė Šventasis Tėvas. (RK / Vatican News)

2018 lapkričio 22, 19:20