Paieška

Vatican News
Susitikimas su jaunimu Susitikimas su jaunimu  (Vatican Media )

Popiežius ir Sinodo tėvai susitiko su jaunimu

Popiežius Pranciškus ir Sinodo dalyviai šeštadienio vakarą susitiko su daugiau kaip šešiais tūkstančiais jaunų žmonių iš Italijos ir kitų šalių. Susitikimas vyko didžiojoje Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane – tame pačiame pastate, kuriame yra ir Vyskupų Sinodo posėdžių salė.

Liudijimų, maldos ir muzikos vakaras truko kiek daugiau nei dvi valandas. Prieš pabaigą į jaunimą kreipėsi popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas kalbėjo be teksto. Pirmiausiai jis juokaudamas sakė, kad į jaunino liudijimus ir klausimus atsakys ne jis, bet Sinodo tėvai, kad Sinodas tam ir susirinko, kad atsakytų į jaunimo klausimus ir troškimus.

Taip pat ir šia proga popiežius ragino jaunimą nebijoti rizikos, nestovėti vietoje, nesėdėti patogiai įsirangius sofoje. Jei žmogus sėdi sofoje, – sakė Pranciškus, – nors ir būdamas tik 24 metų, jis jaučiasi jau kaip pensininkas. Popiežius dar kartą pasmerkė klerikalizmą kaip visų Bažnyčioje pasitaikančių blogybių šaknį. Bažnyčia turi pareigą palydėti jaunimą. Ganytojams turi būti svetimas „kunigaikščių klerikalizmas“, kuris, pasak popiežiaus, yra didžiausias Bažnyčios išsigimimas.

Savo trumpoje kalboje popiežius palietė ir kitas šeštadienio vakarą jaunimo liudijimuose paliestas temas – pasaulį slegiančią nelygybę, migracijos keliamus iššūkius, populistinius politinius judėjimus, kurie dedasi sprendžią problemas, o iš tiesų vadovaujasi tik savo siaura ideologija. Galiausiai Pranciškus taip pat prašė jaunimą pasitikėti vyresnės kartos, ypač savo senelių, išmintimi. (JM / VaticanNews)

Susitikimas su jaunimu
2018 spalio 06, 19:25