Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican News)

Popiežius argentiniečiams. Trys pavojai: klerikalizmas, supasaulėjimas, apkalbos

Popiežius Pranciškus paskelbė video žinią kardinolui Mario Aurelio Poli, jį pakeitusiam Buenos Airių arkivyskupui, kreipdamasis šioje Argentinos arkivyskupijoje vykstančio Sinodo proga.

Popiežius primena, kad Sinodas – tai judėjimas, ėjimas kartu, tarimasis. Sunkiausia – klausytis, kai kitas kalba, nes, kol klausaisi, jau galvoji, ką pasakysi. Reikia ramiai klausytis ir tik po to sakyti, ką jauti, bei nepamiršti „ausies apaštalavimo“. Žinioje popiežius pabrėžia tris dalykus – klerikalizmą, dvasinį supasaulėjimą ir apkalbas.

Sinodiškumas – tai ėjimas drauge. Liūdna matyti, kai tikintieji tik klausosi, ką sako dvasininkai. Tada kunigas yra jau nebe tėvas, bet šeimininkas. Jei parapijoje nėra ekonominės ar pastoracinės tarybos ir viską daro kunigas – tai tikras klerikalizmas. Klerikalizmas – tai iškrypimas Bažnyčios kūne, nes visa Bažnyčia turi eiti drauge. Tad popiežius ragino gintis nuo klerikalizmo.

Dvasinis supasaulėjimas. Negalima gyventi pagal Evangeliją remiantis pasaulietiniais kriterijais – reikia gyventi remiantis evangeliniais kriterijais. Popiežius įspėja, kad pasaulio dvasia įsiskverbia visur, tampa madinga, tad popiežius ragino nesugerti visko, saugotis „ideologinių kolonizacijų“, kurios kolonizuoja protą, kai kitos šalys primeta kriterijus, kurie nėra nei žmogiški, nei tinka tavo tėvynei, juolab nėra krikščioniški: tai supasaulėjimas.

Trečias pavojus, kuris silpnina bažnytines bendruomenes, – apkalbos. Tai kaip tymai, kurie vis plečiasi. Popiežiaus Pranciškus įspėja Buenos Airių vyskupijos Sinodo dalyvius saugotis apkalbų, saugotis komentarų, kurie menkina kitą.

Antroje žinios dalyje popiežius kalba apie saugumą, kurį suteikia palaiminimai. Jėzus laukia iš savo mokinių, kad šie gyventų Palaiminimų dvasia. Kita apsauga, padėsianti Sinodui eiti į priekį, – artimo meilės darbai. Popiežius ragino Buenos Airių vyskupijos Sinodo dalyvius nesustoti, eiti pasitikti vieni kitų, klausytis, kartu apmąstyti ir gintis nuo klerikalizmo, supasaulėjimo ir apkalbų, sustiprinimo ieškoti Palaiminimuose ir artimo meilės darbų aprašyme (Mt 25) bei melstis. Melstis vieni už kitus, melstis už esančius kelyje, už tuos, kurie nenori eiti, kurie eina blogai, kurie toli, už arkivyskupiją, arkivyskupą.  Melskitės ir su šia maldos dvasia Sinodas pasiseks, baigė žinią popiežius Pranciškus, palaimindamas ir paprašydamas melstis ir už jį. (DŽ / Vatican News)

Popiežiaus žinia Buenos Airių arkivyskupijai
2018 spalio 29, 10:50