Paieška

Vatican News

Popiežiaus maldos intencija spalio mėnesiui: už pašvęstuosius

Melskimės, kad pašvęstieji ir pašvęstosios atgaivintų savo misionierišką uolumą ir būtų tarp vargšų, atstumtųjų bei tų, kurie neturi balso.

Spalio mėnesio pradžioje popiežius Pranciškus paprašė tikinčiuosius visame pasaulyje kiekvieną šio mėnesio dieną kalbėti Rožinį ir melsti, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais.

Dabar, jau spaliui įpusėjus, paskelbta ir kita Šventojo Tėvo maldos intencija – už pašvęstuosius.

„Pašvęstųjų maldos, neturto ir kantrybės labai reikia Bažnyčios misijai“, – sako popiežius, pristatydamas maldos intenciją. „Dabartinio pasaulio iššūkių akivaizdoje labai reikia jų visiško pasiaukojimo Evangelijos skelbimui. Neleiskime, kad iš mūsų atimtų misionierių entuziazmą ir melskimės, kad pašvęstieji ir pašvęstosios atgaivintų savo misionierišką uolumą ir būtų tarp vargšų, atstumtųjų bei tų, kurie neturi balso“. (JM / VaticanNews)

2018 spalio 16, 12:01