Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (AFP or licensors)

Popiežiaus bendroji audiencija. Paleistuvis – nebrandus žmogus

Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje popiežius Pranciškus tęsė prieš savaitę pradėtą katechezę apie šeštąjį Dievo įsakymą „Nesvetimauk!“.

„Šiandien norėčiau papildyti katechezę apie šeštąjį Dekalogo Žodį – „Nesvetimauk!“ – ir pabrėžti, kad Kristaus ištikimos meilės šviesa padeda gyvenime suprasti žmogiškųjų jausmų grožį“, – sakė Pranciškus. „Iš tiesų visas mūsų jausmų pasaulis – tai atsakas į pašaukimą mylėti, kurį mes išreiškiame ištikimybe, gerumu, gailestingumu. Tai labai svarbu. Kaip mes išreiškiame meilę? Ištikimybe, gerumu, gailestingumu“, – pakartojo popiežius.

„Vis dėlto negalime užmiršti, kad šis įsakymas liečia visų pirma santuokinę ištikimybę, tad reikia atidžiau pasižiūrėti, ką gi ji reiškia. Šv. Paulius, remdamasis savo laikų antropologija, sako, kad vyras privalo mylėti žmoną taip, kaip Kristus myli Bažnyčią. Tai revoliucija! Ko gero, tai pats drąsiausias tų laikų teiginys apie santuoką. Meilė svarbiau už visa kita“.

„Galime paklausti: kam skirtas šis įsakymas? Ar tik sutuoktiniams? Iš tiesų jis skirtas visiems – tai tėviškas Dievo Žodis, skirtas kiekvienam žmogui. Atsiminkime, kad žmogaus brandos kelias – tai meilės kelias, kuris eina nuo buvimo mylimu iki sugebėjimo mylėti, nuo gyvybės gavimo iki sugebėjimo duoti gyvybę. Tapti brandžiais vyrais ir moterimis reiškia įgyti gebėjimą būti sutuoktiniais ir tėvais, įvairiose gyvenimo situacijose sugebėti nešti kito žmogaus naštą, mylėti be jokių dviprasmybių. Kitaip tariant, tai būsena žmogaus, kuris sugeba užmegzti atsakingą ir gilų ryšį su kitu žmogumi“.

„O kas gi yra neištikimas žmogus, svetimautojas, paleistuvis? Tai nebrandus žmogus, kuris rūpinasi tik savimi ir viską vertina tik pagal savo gerovę ir pasitenkinimą. Tad ir santuoka – tai ne tik sutuoktuvės, bet kelias, vedantis nuo „aš“ į „mes“. Šia prasme kiekvienas krikščioniškas pašaukimas yra „santuokinis“ pašaukimas. Tokia yra ir kunigystė, nes tai Kristaus ir Bažnyčios suteikiamas pašaukimas tarnauti bendruomenei visa širdimi, visomis jėgomis ir visa Viešpaties dovanojama išmintimi. Nereikia kunigų, kurie tik vykdo pareigas, bet reikia tarnaujančių kunigų, kurių širdis paliečia Šventoji Dvasia ir pripildo meilės Kristaus sužadėtinei Bažnyčiai“.

„Kartoju, – sakė popiežius, – kiekvienas krikščioniškas pašaukimas yra santuokinis pašaukimas, nes jis remiasi ta meile, kuri mus kiekvieną pagimdė naujam gyvenimui, remiasi meilės ryšiu su Kristumi. Jo ištikimybė, jo švelnumas, jo dosnumas padeda mums suprasti santuoką ir kiekvieną pašaukimą, padeda mums suvokti ir tikrąją žmogaus lytiškumo prasmę“.

„Žmogus, su nedaloma sielos ir kūno vienybe, su vyro ir moters tapatybe, yra geras Dievo kūrinys, kuriam lemta mylėti ir būti mylimam. Žmogaus kūnas – tai ne malonumų įrankis, bet mūsų pašaukimo į meilę erdvė, į tikrą meilę, kurioje nėra vietos nei palaidumui, nei paviršutiniškumui“.

„Tad Žodis „Nesvetimauk“, nors skamba kaip draudimas, mus nukreipia į pirmapradį pašaukimą, į tikrą ir ištikimą santuokinę meilę, kurią Jėzus mums apreiškė ir padovanojo“. (JM / VaticanNews)

Popiežius: Santuoka – tai kelias nuo „aš“ į „mes“
2018 spalio 31, 13:01