Paieška

Popiežius su vyskupais iš misijų kraštų Popiežius su vyskupais iš misijų kraštų 

Popiežius vyskupams iš misijų kraštų: ne šeimininkai, bet tėvai

Priėmęs maždaug šimtą vyskupų iš misijų kraštų, popiežius Pranciškus juos ragino būti maldos, skelbimo ir bendrystės žmonėmis, vengti supasaulėjimo ir klerikalizmo.

Susitikimu su Šventuoju Tėvu šeštadienio rytą baigėsi Tautų Evangelizavimo kongregacijos kasmet rengiami kursai, skirti neseniai paskirtiems ir konsekruotiems vyskupams misijų šalyse.

Popiežius ragino vyskupus savo tarnystėje ir taip pat asmeniniame gyvenime visada sekti Jėzaus – Gerojo Ganytojo pavyzdžiu, tai yra gyventi ne sau, bet padėti, aukotis, tarnauti žmonėms, ypač kenčiantiems ir atstumtiesiems.

Vyskupas taip pat turi būti maldos vyras. Malda jam tenebūna tik pareiga ar laisvalaikio užsiėmimas, bet „būtinybė“. Jauskite maldos poreikį, trokškite maldoje bendrauti su Viešpačiu, ragino popiežius. Vyskupas taip pat turi būti skelbėjas. Atsiminkite, kad neįmanoma skelbti sėdint prie rašomojo stalo, bet reikia leistis į kelionę. Vyskupo vieta – ne ofisas, bet pasaulio keliai, ten, kur yra žmonės.

Popiežius taip pat ragino vyskupus saugotis valdžios ir supasaulėjimo pagundų. Jei Evangelijos skelbėją sugundo valdžia, jei jis pasiduoda supasaulėjimui, tuomet skelbimas tampa vaidyba, o skelbėjas aktoriumi. Kartu popiežius įspėjo prieš kitą, priešingą pagundą – klerikalizmą. Vyskupas tebūna bendrystės žmogus, tebūna vyskupas žmonėms ir su žmonėmis.

„Dievo tauta, dėl kurios ir kuriai jūs buvote įšventinti, temato jumyse tėvus, o ne šeimininkus, rūpestingus tėvus. Niekas neprivalo jaustis jums pavaldus. Dabartiniu istorijos metu daug kur matome akcentuojamas lyderizmo tendencijas. Rodyti kitiems savo galią, iš atstumo kitiems įsakinėti gali atrodyti patrauklu ir patogu, bet tai nėra evangeliška“. (JM / VaticanNews)

Popiežius vyskupams: ne šeimininkai, bet tėvai
2018 rugsėjo 08, 14:45