Paieška

Popiežius kreipiasi į Piazza Armerina (Sicilija) vyskupijos tikinčiuosius Popiežius kreipiasi į Piazza Armerina (Sicilija) vyskupijos tikinčiuosius 

Popiežius Sicilijos širdyje: gyvenimas ne prakeikimas

Anksti šeštadienio ryte popiežius išvyko iš Vatikano ir pradėjo savo kelionę į Siciliją, kurioje aplankė dvi vietoves. Pirmiausia Piazza Armerina miestelį pačiame salos centre, o po to Palermą, didžiausią salos miestą.

Trys vyskupijos bendruomenės bruožai

Susitikime su Piazza Armerina vyskupijos tikinčiaisiais popiežius Pranciškus kalbėjo apie sinodinę ir Žodžio Bažnyčią, apie eucharistinę bendruomenę ir, ypač, apie misionierišką meilę.  

Šventasis Tėvas išvardijo eilę problemų, su kuriomis susiduria jau nemažai metų nuosmukį patirianti Sicilija: socialinio vystymosi sulėtėjimą, darbuotojų išnaudojimą, jaunimo bedarbystę, šeimų emigraciją, lupikavimą, alkoholizmą ir kitas priklausomybes. Tai ne vien visuomenės, bet ir Bažnyčios žaizdos.

Kalbėti apie jas nereiškia būti nepagarbiam ar pesimistiškam. „Jei norime savo tikėjimui suteikti konkretumo, turime išmokti atpažinti šiuose žmogiškuose kentėjimuose Viešpaties žaizdas“, - sakė popiežius, drąsindamas būtent tokioje perspektyvoje ieškoti naujų Evangelijos skelbimo būdų, siūlyti gailestingumą.

Tačiau prieš tai būtina įsiklausyti į Dievo Žodį ir jį medituoti: tai yra krikščioniško gyvenimo centras, žmogaus širdies susitikimas su Jėzaus širdimi, kartu su kitais tikėjimo broliais ir seserimis, kaip kad pirmoji krikščionių bendruomenė. Tai reiškia būti sinodine ir Žodžio Bažnyčia.

Evangelinė meilė yra paprasta

Jausdami evangelinę atjautą, tapdami gailestingumo apaštalais, atsižvelgdami į konkrečias aplinkybes „eikite, paprastai, gatvelėmis, keliukais, aikštėmis, kasdienio gyvenimo vietomis ir neškite visiems gerą žinią, kad yra įmanomas teisingas, malonus ir mielas sugyvenimas, kad gyvenimas nėra tamsus prakeikimas, kurį reikia fatališkai ištverti, bet pasitikėjimas Dievo gerumu ir brolių meile“, - sakė popiežius, kalbėdamas apie misionierišką meilę. Pabrėždamas ir tai, kad krikščioniška meilė neapsiriboja globa, paprasta filantropija, tačiau skatina mokinį ir visą bendruomenę pažvelgti į nemalonumų šaknį ir pabandyti ją pašalinti, jei įmanoma, kartu su tai, kurie nuo jos kenčia. Vyskupijos bendruomenę jis paragino skirti dėmesį jaunimui, o kreipdamasis tiesiai į jį, pridūrė: „žinokite, kad Jėzus jus myli, yra nuoširdus ir ištikimas draugas, kuris jūsų neapleis. Sunkumų metu galite pasitikėti jo pagalba, ypač išlaikant savo idealus“.

Galiausiai, kalbėdamas apie eucharistinę bendruomenę, popiežius ragino dalyvauti šventosiose Mišiose su teisingu nusiteikimu, nesivaikant skaičių, tačiau aukojant su Jėzumi kiekvieną tikrovę, Eucharistija maitinant meilę Kristui ir broliams. Taip pat ir kunigai pirmiausia turi būti „Eucharistijos žmonės“, susibūrę aplink ją su savo vyskupu. (RK / Vatican News)

 

2018 rugsėjo 15, 11:28