Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį Popiežius sekmadienio vidudienį 

Popiežius: Nebūkime veidmainiai. Svarbi ne forma, bet esmė

Viešpats šiandien primena, kad svarbi esmė, o ne forma, kad tikėjime ir pamaldume svarbiausia turi būti Dievo ir artimo meilė. Neturime leisti, kad ją užgožtų veidmainiškas legalizmas ir ritualizmas, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį komentuodamas Mišių Evangeliją.

Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus paliečia visiems tikintiesiems labai svarbią temą: koks turi būti tikras klusumas Dievo Žodžiui, neužkrėstas nei supasaulėjimo, nei formalizmo? Evangelistas Morkus pasakojimą pradeda Rašto aiškintojų ir fariziejų priekaištu, kad Jėzaus mokiniai nesilaiką tradicinių ritualų. Kaltintojai nori supriešinti Jėzų su pamaldžiai tradicijos besilaikančiais žmonėmis. Jėzus tai supranta ir labai griežtai atsako: „Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių“(Mk 7,6-7).

Sekmadienio vidudienį popiežius Pranciškus sakė, kad kaltinimas „veidmainyste“ yra vienas griežčiausių kaltinimų, kuriuos galima aptikti Evangelijoje. „Jėzus šį kaltinimą meta Rašto aiškintojams ir Įstatymo mokytojams. Jėzus nori, kad jie atsipeiktų, suprastų klaidą, į kurią yra įklimpę. Kokia tai klaida? Tai sujauktas Dievo valios suvokimas. Jiems žmonių papročiai svarbesni už Dievo įsakymus. Jėzaus žodžiai griežti, nes reikia atkurti tiesą apie Dievo ir žmogaus santykius. Reikia atstatyti autentišką pamaldumą. Veidmainys yra melagis, jame nėra nieko tikro“, sakė Pranciškus.

„Viešpats šiandien ir mums sako, kad svarbi esmė, o ne forma, kad tikėjime ir pamaldume svarbiausia turi būti Dievo ir artimo meilė. Neturime leisti, kad ją užgožtų veidmainiškas legalizmas ir ritualizmas. Turime budėti, kad mūsų mąstysenos ir veiklos neužkrėstų supasaulėjimas, tuštybė, šykštumas ir išdidumas. Jei vyras ar moteris pasiduoda tuštybei, jei yra šykštūs ir išdidūs, bet tuo pat metu jie mano esą tikintys ir tokiais save kitiems pristato ar gal net smerkia kitus – jie yra veidmainiai“.  

Po kartu su piligrimais ir turistais kalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos, popiežius paminėjo Slovakijos Košice mieste šeštadienį vykusią beatifikacijos iškilmę, kurios metu buvo paskelbta palaimintąja sovietų kareivio nužudyta skaistybės kankinė  Anna Kolesárová. „Ši jauna mergina, - sakė Pranciškus, - tepadeda jauniems krikščionims tvirtai laikytis ištikimybės Evangelijai, nebijoti eiti prieš srovę net jei tenka už tai asmeniškai sumokėti“. (JM / VaticanNews)

Popiežius sekmadienio vidudienį: nebūkime veidmainiai
2018 rugsėjo 02, 17:42