Paieška

Vatican News
Popiežius susitinka su kapucinais Popiežius susitinka su kapucinais  (Vatican Media)

Popiežius kapucinams. Paprastumas ir nuolankumas širdyje ir gyvenime

„Būkite artimi žmonėms, savo nuolankumu ir paprastumu kreipkite jų dėmesį į „tai, kas aukštybės“. Tai labai svarbu dabartiniais moralinio ir dvasinio pasimetimo laikais“, - sakoma popiežiaus kalboje, kuria jis kreipėsi į kapucinus, dalyvaujančius šiomis dienomis vykstančioje savo ordino generalinėje kapituloje.

Popiežius savo kalbą kapucinams įteikė raštu, o audiencijos metu su jais laisvai pasikalbėjo. Raštu įteiktoje popiežiaus kalboje ypatingas akcentas skirtas nuolankumui ir paprastumui, tiek širdyje, tiek ir gyvenimo stiliuje, kuriuo pasižymi kapucinai. Popiežius prašė ištikimai išlaikyti tokį kapucinas nuo seno būdingą gyvenimo būdą ir evangelizavimo stilių. Paminėjęs kapucinų indėlį į Bažnyčios vykdomą evangelizavimo misiją, popiežius prašo ypatingą dėmesį skirti vargstantiesiems ir kenčiantiesiems. Jei norite būti patikimi, jei siekiate, kad žmonės jumis pasitikėtų, sakoma popiežiaus kalbos tekste, jūsų struktūrose turi atsispindėti taupumas ir kuklumas, turite taip tvarkyti savo ekonominius  resursus, kad kiti galėtų jumis gėrėtis kaip atsakinga ir solidaria šeima.

Popiežiaus kalboje paliestas ir kapucinų indėlis į Bažnyčios šventumo lobyną. Ši vienuolija davė daug šventųjų ir paliko gilius šventumo pėdsakus, dėl to raginu jus, rašo popiežius,  drąsiai liudyti visišką pasišventimą Dievui, neprarasti drąsos net jei ir kai kuriuose regionuose ordino narių skaičius yra gerokai sumažėjęs.

Kapucinai – tai pranciškonų šeimos atšaka, atskiru ordinu tapusi XVI amžiuje. Šią vienuoliją 1528 m. patvirtino popiežius Klemensas VII. Kapucinais vadinamas reformuotų pranciškonų ordinas greit augo, jau po penkių dešimtmečių nuo atsiradimo kapucinams priklausė trys su puse tūkstančio brolių, o gausiausi skaičiumi, pasiekę net 34 tūkst., kapucinai buvo tapę 1761 m. Dabar pasaulyje yra 10,5 tūkst. kapucinų, kurių beveik 7 tūkst. yra kunigai. Pastaruosius 12 metų kapucinams vadovavo šveicaras tėvas Mauro Joehri. Dabar vykstančios kapitulos pradžioje, rugsėjo 3 d. nauju generaliniu ministru buvo išrinktas italas tėvas Roberto Genuin. (JM / VaticanNews)

2018 rugsėjo 14, 15:56