Paieška

Popiežius sveikina Benediktinių tarptautinės sąjungos simpoziumo dalyves Popiežius sveikina Benediktinių tarptautinės sąjungos simpoziumo dalyves 

Popiežius: Benediktinių moteriškas liudijimas - brangi dovana Bažnyčiai

Popiežius Pranciškus dėkojo vienuolėms už jų gyvą liudijimą, jau daugiau kaip tūkstantį penkis šimtus metų skirtingais būdais pratęsiantį šv. Benedikto dvasingumą ir mokymą.

Popiežius šeštadienį priėmė benediktines vienuoles, Romoje dalyvaujančias benediktinių tarptautinės sąjungos simpoziume svetingumo tema: „Visi tebūna priimami Kristuje“. Popiežius Pranciškus dėkojo vienuolėms už jų gyvą liudijimą, jau daugiau kaip tūkstantį penkis šimtus metų skirtingais būdais pratęsiantį šv. Benedikto dvasingumą ir mokymą.

Tema „Visi tebūna priimami Kristuje“ yra paimta iš Švento Benedikto regulos, raginančios ordino narius ypatingu būdu savo gyvenime ugdyti svetingumo pašaukimą, pagal Viešpaties žodžius Mato Evangelijoje „Buvau svetimšalis, mane priglaudėte“.

Daugelis žmonių taip pat šiais laikais stengiasi gyventi pagal Kristaus švelnumą, atjautą, gailestingumą ir svetingumą. Jūs savo liudijimu jiems esate brangus pavyzdys kai siekiate tapti Dievo švelnumo įrankiu visiems stokojantiems. Be to, sakė popiežius, jūsų svetingumas skirtingų religinių tradicijų žmonėms padeda tęsti ekumenizmą ir tarpreliginį dialogą.

Visi benediktinų centrai nuo seno garsėja kaip maldos ir dosnaus svetingumo vietos. Viliuosi, sakė popiežius, kad apmąstydamos simpoziumo temą ir dalydamosi liudijimais geriau suprasite kaip skirtingais būdais pratęsti šį esminį Evangelijos darbą savo vienuolynuose.

Šventasis Tėvas kalbėjo ir apie maldos svarbą vienuoliniame gyvenime pagal benediktinų šūkį „Ora et labora“ – melskis ir dirbk. Per maldą – Mišias ir Valandų liturgiją – esate Bažnyčios širdyje, kasdien praturtinate Bažnyčios alsavimą. Neįmanoma apskaičiuoti jūsų maldos vertės, tačiau ji be jokios abejonės yra brangi dovana. Dievas visuomet išklauso nuolankiųjų ir gailestingųjų maldas, pridūrė popiežius.

Šventasis Tėvas brangia dovana pavadino vienuolių moterišką liudijimą Bažnyčiai:

„Jūsų moteriškas gerumo, tikėjimo ir dosnumo liudijimas pagal Marijos, Bažnyčios Motinos pavyzdį, yra brangi dovana Bažnyčiai. Jūs esate Bažnyčios ir Dievo gimdytojos ikonos. Visi, kurie jus mato, mato Motiną Bažnyčią ir Kristaus Motiną Mariją.“

(SAK / Vatican news)

2018 rugsėjo 08, 15:03