Paieška

Popiežius Pranciškus Aušros Vartuose Popiežius Pranciškus Aušros Vartuose 

Popiežius Aušros Vartuose: Gailestingoji artimo meilė atrakina Dangaus vartus

Jėzaus žaizdos yra tikros, konkrečios, jos šaukiasi mūsų, kad jas apšviestume gydančia gailestingosios artimo meilės šviesa. Nes gailestingoji artimo meilė yra raktai, atrakinantys Dangaus vartus

Popiežius Pranciškus Aušros Vartuose priešais Marijos, Gailestingumo Motinos, paveikslą sukalbėjo Rožinio Džiaugsmo dalies trečiąjį slėpinį.

Džiaugsmo slėpiniai mena pirmąją ir mažiausiai žinomą Jėzaus gyvenimo dalį, nuo prasidėjimo, kai Angelas apreiškė Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą iki, jau paauglio, atradimo Jeruzalės šventykloje. Trečiasis slėpinys, kurį sukalbėjo popiežius, skirtas Jėzaus gimimo Betliejaus tvartelyje apmąstymui.

Popiežius kreipdamasis į susirinkusius atkreipė dėmesį į vieną svarbią Aušros Vartų Marijos paveikslo detalę: Aušros Vartuose esanti Motina Marija yra be kūdikio, tačiau, tęsė Šventasis Tėvas, ji visų motina. Ji kiekviename čia ateinančiame mato tai ką, ko dažnai mes patys neįstengiame suvokti: mūsų širdyse įspaustą jos Sūnaus Jėzaus veidą.

„Dėl to, kad Jėzaus atvaizdas tarsi antspaudas įspaustas į kiekvieną žmogaus širdį, kiekvienas vyras ir kiekviena moteris mums suteikia galimybę susitikti su Dievu“.

Pasak Šventojo Tėvo, kai užsidarome savyje iš baimės, kai statome sienas ir užtvaras, atsisakome Jėzaus Gerosios Naujienos. Praeityje statėme per daug tvirtovių, tačiau šiandien jaučiame reikalą pažvelgti vieni į kitus ir juos atpažinti kaip brolius, eiti kartu, kad džiugiai ir taikai kartu atrastume ir patirtume brolystės vertę.

Atkreipęs dėmesį į tai, kaip dabartiniais laikais paprasta susisiekti ir keliauti iš vieno krašto į kitą – vos ne kasdien daug visų tautybių žmonių keliauja aplankyti Aušros Vartuose esančią  Gailestingumo Motiną - Šventasis Tėvas išsakė svajonę, kad taptų lygiai taip paprasta atpažinti visų susitikimo ir solidarumo „punktą“, dalytis dovanomis, kurias gavome nemokamai, išeiti iš savęs, kad dovanotume save kitiems, priimdami kitus ir jų skirtingumus kaip dovaną ir gyvenimo turtą.

Gailestingumo Motina, kaip kiekviena gera motina, mums šnabžda į ausį – „ieškok savo brolio“. Ji šitaip mus atveda į naują rytą, į naują aušrą ir atveda iki slenksčio, panašaus į vieno turtuolio rūmų vartus, prie kurių gulėjęs ligotas, votimis aptekęs elgeta Lozorius troško numalšinti alkį bent trupinėliais nuo turtuolio stalo (Lk 16, 19-31). Šiandien mūsų laukia vaikai ir šeimos aptekę kraujuojančiomis žaizdomis. Šios žaizdos nėra Lozoriaus iš Evangelijos pasakojimo, bet Jėzaus žaizdos. Šios žaizdos yra tikros, konkrečios, jos šaukiasi mūsų, kad jas apšviestume gydančia gailestingosios artimo meilės šviesa. Nes gailestingoji artimo meilė yra raktai, atrakinantys Dangaus vartus.

Marija tebūna visuomet Aušros Vartai visiems, gyvenantiems šioje palaimintoje žemėje! 

Popiežius padovanojo Aušros Vartų Marijai auksinį rožinį ir palaimino gausiai susirinkusius maldininkus. (SAK / Vatican News)

2018 rugsėjo 22, 15:50