Paieška

Agluona Agluona 

Popiežius Agluonoje: Marija parodo kaip prisiliesti prie kitų kentėjimo

Popiežius Agluonoje: Marija nori mums padovanoti savo drąsumą, kad stovėtume tvirtai pastatytomis kojomis taip, kaip ji prie Kryžiaus. Šiuo gestu Marija parodė, kad niekas negalėtų jos pajudinti iš tos vietos. Tokiu būdu Marija leidžia ją pamatyti prie tų, kurie kenčia, tų, nuo kurių visi bėga, prie nuteistųjų, tų, kuriuos visi pasmerkė, ir prie deportuotųjų. Prie tų, kurie ne tik yra prispausti arba išnaudojami, o yra išstumti „už sistemos borto“, visuomenės paribyje.

Popiežius Agluonoje: Marija parodo kaip prisiliesti prie kitų kentėjimo

Paskutinė popiežiaus Pranciškaus vienos dienos kelionės Latvijoje stotis buvo Latvijos katalikybės centru vadinama Agluoną, krašto rytuose. Popiežius į Agluoną atskrido straigtasparniu. Čia, prie Agluonos bazilikos, įvyko Šventojo Tėvo susitikimas su Agluonos Motinos Marijos atvaizdu, kuris jį lydėjo visą pirmadienį, nes latviai Agluonos Motiną įkėlė į Popiežiaus vizito logotipą, jame, Agluonos Marija, savo auksinio rūbo gija apgaubia visą Latvijos teritoriją.

„Parodyk mums, kad esi Motina!“ – buvo popiežiaus kelionės Latvijoje šūkis.

Šioje, kaip ir kiekvienoje Eucharistijoje, sakė popiežius Pranciškus Aguonos bazilikos šventoriuje aukotų Mišių homilijoje, minime Viešpaties auką ant Kryžiaus. Prie Kryžiaus stovinti Marija mums primena džiaugsmą, jog buvome pripažinti esantys jos vaikai, o jos Sūnus Jėzus kviečia ją parsivesti į namus, kad būtų mūsų gyvenimo centre. Marija nori mums padovanoti savo drąsumą, kad stovėtume tvirtai pastatytomis kojomis taip, kaip ji prie Kryžiaus.

Šiuo gestu Marija parodė, kad niekas negalėtų jos pajudinti iš tos vietos. Tokiu būdu Marija leidžia ją pamatyti prie tų, kurie kenčia, tų, nuo kurių visi bėga, prie nuteistųjų, tų, kuriuos visi pasmerkė, ir prie deportuotųjų. Prie tų, kurie ne tik yra prispausti arba išnaudojami, o yra išstumti „už sistemos borto“, visuomenės paribyje. Su jais yra ir Motina, prikalta prie nesusipratimo ir kančios kryžiaus.

Marija mums taip pat parodo būdą, kokiu išgyventi panašias situacijas. Ne pasivaikščiojimu, ar trumpu apsilankymu, nei „solidariu turizmu“. Svarbu, kad skausmingą patirtį išgyvenantieji pajustų mus šalia jų, drąsinančiai, tačiau tvirtai, pastoviai juos palaikančius. Visi visuomenės atmestieji gali patirti jautriai šalia esančią Motiną Mariją, nes tuose, kurie kenčia, pasilieka atvertos jos Sūnaus Jėzaus Kristaus žaizdos. Ji tai išmoko stovėdama po Kryžiumi. Taip pat mes esame pakviesti prisiliesti prie kitų kentėjimo. Eikime pas savuosius, kad juos paguostume ir palydėtume. Nebijokime patirti švelnumo jėgos, įsivelti ir susikomplikuoti savo gyvenimą dėl kitų. Kaip Marija, stovėkime tvirtai, su į Dievą atgręžta širdimi ir drąsūs, padedantys atsikelti suklumpantiems, pakeldami nuolankiuosius, padedantys sustabdyti bet kokią prievartos situaciją, verčiančia gyventi tarsi nukryžiuotiems.

Jėzus pašaukė Mariją, kad mylimąjį mokinį priimtų kaip savo sūnų. Jie jau buvo kartu, tačiau Jėzui to neužteko, nes matė, kad vienas kitam liko abejingi. Pasak popiežiaus, taip gali nutikti, kad gyveni su daugeliu kitų žmonių arba net daliniesi tuo pačiu gyvenamu plotu, rajonu, ar darbo vieta, arba daliniesi tuo pačiu tikėjimu, kontempliuoji tuos pačius slėpinius ir jais džiaugiesi, tačiau nepriimti kito meilingai. Daug sutuoktinių galėtų apie tai papasakoti: kad gyvena artimai, tačiau ne kartu. Ir kiek jaunimo skaudžiai išgyvena šį atstumą tėvų atžvilgiu, kiek senolių jaučiasi nemeilingai globojami, o šaltai prižiūrimi.

Marija nori mums padovanoti savo nuolankumą, kuris leidžia prisiderinti prie be kokio istorinio laikotarpio koordinačių. Marija pakelia balsą, kad šioje šventovėje visi įsipareigotų priimti kitus be diskriminavimo, kad visi Latvijoje galėtų suprasti, kad esame pasiruošę privilegijuoti labiausiai vargstančius, pakelti nupuolusius ir priimti kitus tokius, kokie yra, kai atvysta ir mums prisistato.

Po Mišių popiežius Pranciškus padovanojo Aglonos Marijos atvaizdui auksinį rožinį ir dar kartą padėkojo visiems, Latvijoje prisidėjusiems prie jo kelionės rengimo, ypač Latvijos respublikos prezidentui ir kitiems valdžios atstovams dėkojo už jo priėmimą „Marijos Žemėje“ Latvijoje.

Po šv. Mišių Agluonoje, popiežius Pranciškus straigtasparniu parskrido į Vilnių. Antradienį, paskutiniąją Apaštališkosios kelionės dieną, Šventasis Tėvas lankysis Estijoje. (SAK / Vatican News)

2018 rugsėjo 24, 16:58