Paieška

Popiežius kalba Šv. Juozapo oblatams Popiežius kalba Šv. Juozapo oblatams 

Popiežius Šv. Juozapo oblatams: ištikimybė Bažnyčiai reliatyvizmo laikais

Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė devynioliktajame amžiuje Italijoje įkurtos, o šiandien keliuose kontinentuose tarnaujančios, Šv. Juozapo oblatų kongregacijos narius, susirinkusius į Romoje vykstančią generalinę kapitulą.

Popiežius visų pirma jiems išsitarė, jog ir jis labai dažnai pagalbos ir užtarimo prašo šv. Juozapą ir kad šv. Juozapas visada išklauso, niekada nesako „ne“.

Šventasis Tėvas pasveikino šios kapitulos metu prieš keletą dienų išrinktą naują kongregacijos vadovą – iš Lenkijos kilusį kun. Janą Pelczarskį, padėkojo kadenciją užbaigusiam italui kun. Michele Piscopo.

„Šv. Juozapo oblatų charizma – būti pasaulyje liudytojais ypatingos, guodžiančios geros žinios, kad Dievas savo talkininkais renkasi mažutėlius, kad parastų ir silpnų žmonių pagalba jis sėja ir augina Dangaus Karalystę“, sakė popiežius ir ragino oblatus tarnauti broliams ir Bažnyčiai, ypatingą dėmesį skiriant  mažutėliams ir silpniesiems, vykdyti savo misija su džiugiu nuolankumu, be triukšmo ir reklamos, darbščiai ir uoliai, maldos vienybėje su Viešpačiu.

Popiežius taip pat priminė, kad Šv. Juozapo oblatų steigėjas, devynioliktame amžiuje  gyvenęs italas vyskupas Giuseppe Marello, savo įkurtos kongregacijos nariams dažnai primindavo meilės ir klusnumo Petro Įpėdiniui svarbą. „Mūsų laikais visur labai išplitęs reliatyvizmas griauna tikėjimo pamatus ir kėsinasi netgi į krikščioniškosios ištikimybės idėją, - sakė Pranciškus. Tad šiandien labai aktualus steigėjo jums suteiktas priesakas visur liudyti meilę ir ištikimybę Kristui ir jo Bažnyčiai“.  (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 31, 15:47