Paieška

2018-08-12-angelus-1534069013358.JPG

Popiežius sekmadienio vidudienį: blogis plinta, jei į jį neatsakome gerumu

„Viešpaties Angelo“ maldą popiežius Pranciškus kalbėjo su italų jaunimu, atvykusiu į šeštadienį ir sekmadienį Romoje vykusį savo susitikimą.

Po šeštadienio vakarą Romos „Circo Massimo“ arenoje vykusios maldos vigilijos ir po „baltos nakties“ – bendravimo, susitikimų, taip pat maldos Romos senamiesčio bažnyčiose – sekmadienio rytą jaunimas susirinko į Šv. Petro aikštę ir dalyvavo Mišiose. Mišias aukojo Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kard. Gualtiero Bassetti. Prieš pabaigą į aikštę atvyko ir popiežius Pranciškus. Jis palaimino du garsiuosius italų katalikų pamaldumo simbolius – Loreto šventovės Švč. M. Marijos statulos ir Asyžiaus Šv. Damijono bažnyčios kryžiaus kopijas, kurias italų jaunimas nusiveš į ateinančių metų sausį Panamoje vyksiančias Pasaulio jaunimo dienas.

Popiežiaus kalba prieš "Viešpaties Angelo" maldą

„Šiandien antrajame skaitinyje šv. Paulius kreipiasi į mus karštu raginimu: „Neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai“ (Ef 4,30). Kaipgi galima nuliūdinti Šventąją Dvasią? Visi ją gavome Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentuose, tad jei nenorime liūdinti Šventosios Dvasios, turime gyventi suderinamai su Krikšto  pažadais, atnaujintais Sutvirtinimo metu. Reikia nuosekliai gyventi, neveidmainiauti. Visada tai atsiminkite, - sakė Pranciškus. Krikščionis negali būti veidmainys. Turi gyventi pagal tikėjimą“.

Popiežius priminė, kad krikšto pažadai susideda iš dviejų dalių – blogio išsižadėjimo ir pasiryžimo daryti gera.  „Atsisakyti blogio – reiškia sakyti „ne“ pagundoms, nuodėmei, šėtonui.  Konkrečiau – reiškia sakyti „ne“ mirties kultūrai, kuri yra bėgimas nuo to, kas yra realu, link apgaulingos laimės, melo, apgavystės, neteisingumo, kitų niekinimo. Visam tam turime sakyti „ne“. Krikštu mums padovanotas naujas iš Šventosios Dvasios tekantis gyvenimas atmeta nesantaikos ir nevienybės jausmų įkvėpta laikyseną. Dėl to apaštalas Paulius ragina: „Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis“ (31). Šie šeši dalykai drumsčia iš Šventosios Dvasios gautą džiaugsmą, nuodija širdį, veda į piktžodžiavimą Dievui ir artimui“.

„Kad būtume geri krikščionys, negana tik nedaryti bloga, bet reikia pritarti gėriui ir daryti gera. Štai kodėl šv. Paulius toliau sako: „Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus” (32). Dažnai tenka girdėti žmones sakant: „Aš niekam nedarau nieko blogo“. Ir žmogus mano, kad jis jau šventas. Gerai. Bet ar tu darai gera? Kiek daug žmonių, kurie nedaro nieko blogo, bet jie nedaro nieko gero, jų gyvenimą užvaldęs abejingumas, apatija, drungnumas. Tokia laikysena priešinga tam ką skelbia Evangelija. Ji priešinga ir jaunimo būdui, nes jaunimas iš prigimties, dinamiškas, aistringas, drąsus“.  Popiežius paprašė, kad visi drauge su juo pakartotų šv. Alberto Hurtado dažnai kartotus žodžius: „Gerai – nedaryti blogo, bet blogai - nedaryti gero“.

„Šiandien aš jus raginu būti gerumo protagonistais! Daryti gera. Nesijauskite ramūs ir patenkinti savimi kai nedarote nieko blogo, nes kiekvienas yra kaltas, jei galėdamas daryti gera, to nedaro.  Negana atmesti neapykantą, bet reikia atleisti; negana atsisakyti nuoskaudų, bet reikia melstis už priešus; negana nebūti susiskaldymo ir susipriešinimo priežastimi, bet reikia kurti taiką ten, kur jos nėra; negana blogai apie kitus nekalbėti, bet reikia neleisti ir kitiems apie ką nors kitą blogai kalbėti. Reikia užkirsti kelią  apkalboms. Tai bus geras darbas, sakė Pranciškus. Jie nesipriešiname blogiui, mes tyliai  jį kurstome. Reikia pasipriešinti blogiui, kad jis neplistų. Blogis plinta ten, kur trūksta drąsių krikščionių, kurie jam pasipriešina gerumu ir meile, kaip įspėja šv. Paulius“.

„Brangus jaunime, šiomis dienomis jūs daug keliavote!  Tad esate pasiruošę ir galiu jums sakyti: keliaukite su meile! Keliaukime visi kartu link būsimo Vyskupų Sinodo. Tepadeda mums Mergelė Marija, kaip Motina mus užtardama, kad kiekvienas iš mūsų, kiekvieną dieną, galėtume savo darbais sakyti „ne“ blogiui ir „taip“ gėriui.

Popiežius: negana tik nedaryti nieko blogo

Taip pat ir po „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius dar kartą paminėjo šiomis dienomis Romoje vykusį jaunimo iš viso Italijos susitikimą. Šia proga Pranciškus taip pat padėkojo Italijos kunigams ir seserims vienuolėms už kasdieninį darbą su jaunimu, už jaunų žmonių palydėjimą. Į savo bendruomenes ir namus grįžtančių jaunųjų piligrimų popiežius prašė visiems savo bendraamžiams, kiekvienam sutiktam žmogui liudyti tą brolybės džiaugsmą, kurį jie šiomis dienomis patyrė dalyvaudami Romoje vykusiame susitikime.  (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 12, 14:03