Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežiaus sveikinimas Metodistų ir valdiečių Bažnyčių sinodui

Sinodas vyksta Pjemonte, Valdiečių slėnyje, Torre Pellice mieste rugpjūčio 26-31 dienomis.

„Esame pašaukti netausoti savęs skelbiant Evangeliją. Skelbimas bus įtikinamas, jei liudysime gyvenimu ir gyvensime mylėdami artimą, ypač visus Lozorius, kurie šiandien beldžiasi į mūsų duris. Tarnaudami šiandienos žmogui, gindami silpniausiųjų orumą ir puoselėdami teisingumą ir taiką, tampame tos taikos skelbėjais, kurią Viešpats skelbė per Velykas ir mums paliko kaip paveldėjimą (plg. Jn 20, 19)“. Taip rašo popiežius Pranciškus žinioje, kuria sveikina metodistų ir valdiečių Bažnyčių Sinodo dalyvius.

Sinodas vyksta Pjemonte, Valdiečių slėnyje, Torre Pellice mieste rugpjūčio 26-31 dienomis. Popiežiaus žinią Sinodo dalyviams perskaitė Eugenio Bernardini, valdiečių „stalo“ moderatorius.

Žinioje išreiškęs artimumą Sinodo dalyviams, popiežius užtikrino, kad prisimena juos maldoje, dėkodamas už tikėjimo dovaną ir abipusį supratimą, kuris auga tarp skirtingų konfesijų tikinčiųjų. „Melsdamasis už jus, įsivaizduoju besimeldžiantis su jumis ir kartu prašome Dievo mūsų Tėvo, kad visus krikščionis link pilnos vienybės vestų nuoširdi širdis. Tik taip, konkrečiai atsiliepdami į Viešpaties kvietimą „tapti viena“ (Jn 17, 21), galėsime geriau skelbti Evangeliją“, - rašė popiežius.

Prisimindamas susitikimus su valdiečių ir metodistų Bažnyčių nariais Argentinoje, Turine ir Romoje, popiežius perdavė didžiausius sveikinimus šiomis maldos, darbų ir minčių pasidalijimo dienoms. Melsdamas Viešpaties palaiminimo Sinodo dalyviams, popiežius paprašė jų melstis už jį.

Kasmetinis metodistų ir valdiečių bažnyčių Sinodas, kuriame dalyvauja šimtas aštuoniasdešimt deputatų – dvasininkų ir pasauliečių – svarsto tokias temas kaip Bažnyčios vaidmuo tarp dalyvavimo viešumoje ir bendruomeninio gyvenimo, diakonija tarp tarnystės ir pamokslavimo, migracija ir priėmimas, ekumenizmas. Tarp kalbėjusių Sinode - Lodi vyskupas Maurizio Malvestiti, kunigas Cristiano Bettega, Italijos vyskupų konferencijos nacionalinės ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo tarnybos direktorius. Viename susitikime dalyvavo Italijos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos viceministrė Emanuela del Re.

Duodamas interviu apie Sinodo darbus pastorius Bernardini pabrėžė, kad Europai reikia didesnės vienybės, glaudesnio bendradarbiavimo ir didesnio vidinio ir išorinio solidarumo prie Europos sienų: pasak jo, „krikščionių Bažnyčios turi čia daug ką nuveikti“.

Sinodo asamblėja, aukščiausias metodistų ir valdiečių Bažnyčių sąjungos sprendžiamasis organas,  baigiasi penktadienį, kuomet bus renkama nauja administracija. (DŽ / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 30, 11:44