Paieška

Popiežius Pranciškus susitinka su jaunais Europos jėzuitas, dalyvaujančiais formacijos kursuose Romoje Popiežius Pranciškus susitinka su jaunais Europos jėzuitas, dalyvaujančiais formacijos kursuose Romoje 

Jėzuitai kaip „rupūžių banda“

Popiežius Pranciškus priminė jauniems jėzuitams tą pačią diena, trečiadienį, rugpjūčio 1-ąją, liturginiame kalendoriuje švęstą šv. Petro Faberio SJ minėjimą, ir paprašė melstis, kad šventasis visiems suteiktų malonę mokytis kaip komunikuoti.

Popiežius Pranciškus trečiadienį, pakeliui į didžiąją Vatikano audiencijų salę, kur jo laukė keli tūkstančiai bendrosios audiencijos dalyvių, užsuko į gretimai esančią salę susitikti su jaunais Europos jėzuitas, dalyvaujančiais formacijos kursuose Romoje. Popiežius jėzuitams kalbėjo apie Jėzaus draugijos tamprią vienybę skirtingumuose. Pagrindinė susitikimo tema buvo komunikacija.

Išklausęs jaunų jėzuitų pasisakymus, kalbėjo popiežius. Jis sakė, kad jų kalbos apie „vieningą jėzuitų tarnystę“ jį prajuokino. Popiežius prisiminė vieną jėzuitų ordino generalinį prepozitą, kuris išgirdęs priminimą, jog jo, kaip generalinio vyresniojo pareiga „ganyti jėzuitus“, atsakė: „Taip, tačiau tai tas pat, kaip ganyti „rupūžių bandą!“.

Tačiau tai viena iš Jėzaus draugijos stiprybių, tęsė popiežius: vienybė su tikrais skirtingumais“, kurie kiekvienai „rupūžei“ suteikia proga įžvelgti savo asmeninį pašaukimą.

Drąsa – tai Dievo malonė

Pranciškus taip pat prisiminė pal. popiežiaus Pauliaus VI ir buvusio Draugijos generalinio vyresniojo t. Pedro Arrupe kalbas Draugijai didelių sunkumų metu. Tiek popiežius, tiek generalinis prepozitas ragino savo laikotarpio jėzuitus būti drąsiais, nes drąsa – tai Dievo malonė.

Perskaitykite tas dvi svarbias kalbas, sakė jėzuitams popiežius, - pal. Pauliaus VI 1974 metais jėzuitų XXXII generalinei kongregacijai ir t. Arrupe Tailande, „tai buvo jo gulbės giesmė, jo dvasinis testamentas“, pridūrė popiežius.

Komunikuoti su jaunimu

Likusiu audiencijos jauniems jėzuitams metu popiežius atsakė į vieno Draugijos nario klausimą apie komunikavimą su jaunimu, neretai priverstu gyventi be darbo.

Popiežius atsakė, kad tai viena iš aštriausių ir skaudžiausių problemų jauniems žmonės, nes smelkiasi į pačią širdį. Negalėjimas rasti darbo, nukloti stalą maistu, atima asmens orumą.

Nedarbo priežastis galime atsekti pasaulio ekonomikoje, kuri pastato į centrą finansus vietoj žmogaus asmens. Žmogaus pašalinimas iš centrinės vietos yra didelė nuodėmė, sakė popiežius Pranciškus.

Nedarbo krizė – ne paviršutiniška

Jis aiškino, jog pasisakė apibendrindamas, kad priartėtų prie problemos esmės. Nedarbo krizė, tęsė Pranciškus, nėra paviršutiniškas klausimas. Jis gali privesti prie savižudybės, priklausomybių ir net terorizmo. Popiežius prašė jėzuitus kūrybingai ieškoti atsakymų kaip spręsti šią problemą. Svarbu suprasti jaunų žmonių problemas, leisti jiems pajusti, kad jie suprasti. O tai, baigė popiežius, ir yra komunikavimas su jaunimu. Žinoma, labai svarbu padėti jiems rasti sprendimą, tačiau tam reikia „pranašystės“ ir kažkiek žmogiškos vaizduotės.

Šv. Petras Faberis SJ

Popiežius Pranciškus priminė jauniems jėzuitams tą pačią diena, trečiadienį, rugpjūčio 1-ąją, liturginiame kalendoriuje švęstą šv. Petro Faberio SJ minėjimą, ir paprašė melstis, kad šventasis visiems suteiktų malonę mokytis kaip komunikuoti. (SAK / Vatican News)

2018 rugpjūčio 03, 16:26