Paieška

Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve 

Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve

Nepilnamečių lytinio išnaudojimo Airijoje skandalas, Bažnyčios atgaila ir pasiryžimas išbristi iš krizės, buvusio nuncijaus popiežiui mesti kaltinimai, migrantų priėmimas ir integracija – šiomis temomis buvo kalbama popiežiaus spaudos konferencijoje lėktuve.

Popiežius Pranciškus iš Dublino į Romą skridusiame lėktuve su žurnalistais bendravo daugiau kaip pusvalandį, atsakė į septynis klausimus. Visų pirma kalbėta apie sekmadienio sensacija tapusį buvusio nuncijaus Jungtinės Valstijose arkivyskupo Viganò paskelbtą gana ilgą tekstą, kuriame jis apkaltino popiežių buvusio kardinolo McCarricko nusikaltimų dangstymu ir pareikalavo, kad Pranciškus atsistatydintų. „Perskaičiau tą komunikatą šį rytą, - atsakė popiežius. Štai ką turiu pasakyti: jūs jį atidžiai perskaitykite ir pasidarykite išvadas. Nepasakysiu apie jį nė žodžio. Manau, kad jis kalba pats už save. Jūs turite žurnalistinių sugebėjimų pasidaryti išvadas. Pasitikiu jumis. Norėčiau, kad tą darbą atliktumėt su brandžiu profesionalumu“.

Daug dėmesio spaudos konferencijoje lėktuve buvo skiriama padėčiai Airijoje, bažnytinėje aplinkoje padarytiems seksualiniams nusikaltimams prieš nepilnamečius, piktnaudžiavimams sąžine ir valdžia. Tai Bažnyčios pralaimėjimas, gėda ir skausmas – sakė popiežius kelis kartus paliesdamas šią temą savo pasisakymuose Airijoje. Kalbėdamas žurnalistams lėktuve popiežius paaiškino, kad gailesčio aktas sekmadienio Mišių pradžioje – tai rezultatas šeštadienį įvykusio susitikimo su keliais asmenimis, praeityje nuketėjusiais nuo kunigų pedofilų. Tame gailesčio akte buvo prašoma atleidimo ne tik už nepilnamečių išnaudojimą, kuriuo nusikalto svarbias funkcijas vykdę Bažnyčios nariai, bet ir už tokius konkrečius atvejus kai iš jaunų netekėjusių moterų būdavo atimami vaikai ir atiduodami įvaikinti. Toms moterims buvo sakoma, kad susilaukti vaikelio – tai nuodėmė.

Popiežiaus klausta kodėl jis nepritaria siūlymui įkurti specialų teismą, kuris teistų vyskupus, nusikaltusius pedofilijos dangstymu. Tokį pasiūlymą iškėlė buvusi Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narė Marie Collins, pati vaikystėje patyrusi seksualinį išnaudojimą. Popiežius atsakė, kad jis nepritaria tokio specialaus tribunolo steigimui dėl to, kad situacijos ir kultūros, kuriose gyvena kaltinami vyskupai yra skirtingos. Dėl to geriau kiekvieną atvejį tirti atskirai. Popiežius paminėjo neseniai užbaigtos Guamo vyskupui iškeltos bylos atvejį. Jis buvo nuteistas, nes įrodymai buvo akivaizdūs.

Buvo užsiminta ir apie Prancūzijos Liono arkivyskupui metamus kaltinimus. Popiežius atsakė, kad jei yra įtarimų, įrodymų arba pusiau-įrodymų, reikia pradėti tyrimą, tačiau visada laikantis taisyklės, kad negalima smerkti žmogaus kol kaltė neįrodyta su visu tikrumu. Dėl to, sakė popiežius, žurnalistų darbas labai delikatus. Reikia apie tai kalbėti, tačiau laikantis nekaltumo prezumpcijos taisyklės. 

Spaudos konferencijoje lėktuve kalbėta ir apie migrantų priėmimą bei integraciją. Kaip tik sekmadienį Italijoje po kelių savaičių užsibaigė maždaug šimto migrantų epopėja. Juos jūroje išgelbėjo italų laivas, tačiau jie nebuvo įleidžiami į Italijos teritoriją. Galiausiai Bažnyčiai Italijoje tarpininkaujant ir sutikus juos priimti į savo struktūras, valdžia davė leidimą išlipti į krantą. Į klausimą ar popiežius kaip nors prisidėjo prie šio sprendimo, Pranciškus atsakė, kad šios krizės sprendime jis  nedalyvavo, kad viskuo rūpinosi Italijos vyskupai. Šia proga popiežius taip pat priminė bendrą atvirumo ir pagalbos taisyklę. Priėmimas – tai moralinis principas senas kaip Biblija, sakė Pranciškus. Tačiau priimti reikia ne lengvabūdiškai, bet su išmintimi. Popiežius paminėjo Švedijos atvejį. Ši šalis dosniai priima imigrantus, tačiau šiuo metu priėmimo procesas pristabdytas, priimama tiek kiek sugebama integruoti. Popiežius paminėjo ir teroristinį pasikėsinimą Belgijoje, kurį įvykdė gete gyvenusių neintegruotų imigrantų vaikai. Jei šalis gali priimti, bet negali integruoti, geriau tenepriima, sakė popiežius. Reikia atviros širdies, integracijos, išminties. (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 27, 09:59