Paieška

Popiežius Pranciškus Dubline Popiežius Pranciškus Dubline 

Dubline baigėsi Pasaulinis šeimų susitikimas. Kitas - po 3 metų Romoje

Sekmadienį po pietų Dublino Phoenix parke popiežius Pranciškus aukojo Pasaulinio šeimų susitikimo uždarymo Mišias. Šia proga buvo pranešta, kad kitas toks susitikimas 2021 m. bus surengtas Romoje.

Sekmadienį aukotos Mišios prasidėjo ilgu gailesčio aktu, kuriuo popiežius maldavo atleidimo už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą Airijoje, už kitus nusikalstamus ir nuodėmingus piktnaudžiavimus valdžia ir sąžine.

Homilijoje, kreipdamasis į šeimas, atvykusias iš visos Airijos ir kitų daugiau kaip šimto šalių, popiežius kalbėjo:

 „Užbaigdami šį Pasaulinį šeimų susitikimą, susibūrėme kaip šeima prie Viešpaties stalo. Dėkojame Viešpačiui už visas malones, kuriomis jis apdovanojo mūsų šeimas“. Popiežius sakė, kad šis bendrystės su Viešpačiui ir tarp mūsų momentas yra labai gera proga pamąstyti apie mūsų gautų malonių šaltinį. Apie tai kalba ir šio sekmadienio Evangelija: Jėzus turi gyvenimo žodžius. Reiklūs Jėzaus žodžiai kai kuriems jo mokiniams pasirodė per kieti. Kai kurie sekėjai jautėsi pasimetę, suglumę ar netgi supykę. Tačiau Jėzaus žodžiai, kartais taip sunkai suderinami su pasaulio išmintimi, yra „dvasia ir gyvenimas”.

„Antrajame Mišių skaitinyje Šv. Paulius sako, kad santuoka – tai dalyvavimas amžinoje Kristaus ištikimybėje savo sužadėtinei Bažnyčiai. Tačiau ir šis mokymas, nors ir nuostabus, kai kam gali pasirodyti esąs „kieti žodžiai“, nes taip mylėti kaip Kristus mus mylėjo reiškia kaip jis aukotis“.

„Nelengva savo gyvenimu liudyti Gerąją Naujieną. […] Visada taip pat atsiras žmonių, kurie jau priešinsis, sakydami, kad tai „kieti žodžiai“. […] Jei esame nuolankūs ir pakankamai nuoširdūs sau patiems, turime prisipažinti, kad ir mums Jėzaus mokymas atrodo pernelyg reiklus. Kaip sunku atleisti įžeidimus! Koks iššūkis priimti migrantą ar svetimšalį! Kaip sunku pakelti nusivylimus, atmetimą ar išdavystę! Kaip nepatogu ginti silpnųjų teises, dar negimusių arba susenusių, kurie neleidžia mums jaustis laisviems. Tačiau kaip tik tokiose situacijose Viešpats mūsų klausia: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“ Tačiau Šventosios Dvasios drąsinami ir Viešpaties artumo palaikomi, mes galime jam atsakyti: “Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu – Dievo Šventasis“.

Popiežius linkėjo,  kad ši šventė sutvirtintų visus – tėvus ir senelius, vaikus ir jaunimą, vyrus ir moteris, vienuolius ir vienuoles, kontempliatyviuosius ir misionierius, diakonus ir kunigus – džiugiai dalytis su kitais Evangelija. „Skelbkite Šeimos Evangelijos džiaugsmą pasauliui!“, ragino popiežius.  (JM / VaticanNews)

Pasaulinio šeimų susitikimo uždarymo Mišios
2018 rugpjūčio 26, 17:44