Paieška

Čia sekmadienį popiežius aukos PŠS uždarymo Mišias Čia sekmadienį popiežius aukos PŠS uždarymo Mišias 

Šeštadienį popiežius keliauja į Airiją

„Šeima yra Dievo ikona – vyro ir moters sąjunga gimdo gyvybę ir bendrystę“ – sakoma popiežiaus Pranciškaus žinutėje Twitterio tinkle, paskelbtoje dieną prieš kelionę į Airiją. Popiežius Pranciškus šeštadienį ir sekmadienį Dubline susitiks su šeimų iš viso pasaulio atstovais, dalyvaujančiais nuo antradienio vykstančiame Pasauliniame susitikime.

Popiežiaus kelionė, prasidedanti šeštadienio rytą, truks iki sekmadienio vakaro. Ją sudarys trys pagrindiniai elementai – susitikimai su šeimomis (dalyvavimas šeimų šventėje šeštadienio vakarą ir Mišios sekmadienį po pietų), su Bažnyčia Airijoje (vizitas Dublino prokatedroje ir Noko (Knock) Marijos šventovėje, sutikimas su šalies vyskupais) ir protokoliniai susitikimai (su prezidentu, premjeru, politikais ir diplomatiniu korpusu).

Tai antrasis popiežiaus apaštališkasis vizitas Airijoje. Prieš Pranciškų Dubliną ir Noko šventovę 1979 m. aplankė popiežius šv. Jonas Paulius II. Taip pat ir dabartinis popiežiaus kelis dešimtmečius prieš išrinkimą yra lankęsis Airijoje. Jėzuitas t. Jorge Marijos Bergoglio 1980 m. Airijoje praleido kelias savaites, lankė anglų kalbos kursus.

Prieš popiežiaus vizitą, nuo trečiadienio iki penktadienio Dubline vyko vienas Pasaulinio šeimų susitikimo renginių – šeimų sielovados kongresas, skirtas apaštališkajam paraginimui „Amoris laetitia“. Kongrese paliestų temų spektras labai platus – nuo santuokos sakramento kaip šventumo siekimo kelio iki šeimos kaip ekonomikos procesų dalyvės.

Kongrese kalbėjęs Airijos primas arkivysk. Eamon Martin kalbėjo apie misionierišką šeimos pašaukimą dabartinėje kultūroje, kurioje viskas, netgi naujos gyvybės pradėjimas ir vaiko gimimas, sudaiktina, sutechnokratinta, paversta preke. Amerikiečio kardinolo Josepho Tobino pasisakymo tema -  meilė kasdieniame šeimos gyvenime. Pasak jo, kasdienio gyvenimo nuolankus realizmas padeda blaiviau žiūrėti į santuoką, vengti jos abstraktinimo, pavertimo dirbtiniu idealu. Tikrą santuoką mes matome konkretaus šeimos gyvenimo džiaugsmuose ir sunkumuose.

Kalbant apie šeimos ir santuokos krizes buvo pristatytos įvairiose šalyse, konkrečiomis vietinėmis sąlygomis veikiančios šeimų palydėjimo programos, būdai ir priemonės kaip pagerinti komunikaciją šeimos viduje, atstatyti nutrūkusį susikalbėjimą, kaip diena iš dienos vis palaikyti stiprų sutuoktinių tarpusavio ryšį. Amerikietis jėzuitas James Martin palietė homoseksualių asmenų Bažnyčioje temą, kviesdamas tikinčiųjų bendruomenes jų neatstumti.

Buvo kalbama ir apie ekonominius šeimų gyvenimo aspektus, apie šeimos pagrindu kuriamas verslo įmones. Apie tai kalbėjo Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos vadovas kard. Peteris Turksonas. Šią temą taip pat lietė bankininkas iš Vienos Gordianas Gudenusas, atkreipdamas dėmesį, kad šeimos įmonės sudaro maždaug du trečdalius visų įmonių pasaulyje, kad jos įdarbina maždaug du trečdalius visų dirbančiųjų ir kiekvienoje šalyje sukuria maždaug du trečdalius bendro vidaus produkto.

Po tris dienas vykusių diskusijų, klausytų pranešimų, dalyvavimo kituose kultūriniuose renginiuose ir maldos, šiandienį prasideda šventinė Pasaulinio šeimų susitikimo dalis. Šeštadienio vakarą vysk šeimų šventė, kurios pagrindinis svečias bus popiežius Pranciškus. Sekmadienį popiežius aukos iškilmingas uždarymo Mišias, po kurių bus pranešta kur ir kada vyks kitas – dešimtasis – Pasaulinis šeimų susitikimas. (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 24, 15:17